Dicționar de sinonime

Sinonime pilduitor

Cuvântul „pilduitor” are următoarele sinonime:

pilduitor ( adjectiv )
 • exemplar
 • elocvent
 • grăitor
 • ilustrativ
Alte sinonime:
 • ireproșabil
 • convingător
 • impecabil
 • concludent
 • decisiv
 • edificator
 • hotărâtor
 • puternic
 • serios
 • solid
 • tare
 • temeinic
 • probant
 • vorbitor
 • înduplecător


Sinonime Apropiate

 • ireproșabil - impecabil, perfect, desăvârșit, admirabil, exemplar, pilduitor
 • exemplar - impecabil, pilduitor, ireproșabil, desăvârșit
 • elocvent - convingător, edificator, expresiv, semnificativ, grăitor, sugestiv, plastic
 • specimen - tip, mostră, model, exemplar
 • număr - cantitate, mulțime, sumă, total, cifră, bucată, exemplar, unitate, talie
 • clasic - exemplar, reprezentativ, perfect, curent, uzual, tradițional
 • concludent - hotărâtor, grăitor, edificator, decisiv, probant
 • convingător - hotărâtor, concludent, grăitor, decisiv, edificator, valabil
 • demonstrativ - ilustrativ, edificator, evident, clar, probat, ostentativ, provocator
 • evocator - sugestiv, expresiv, evocativ, elocvent, pregnant, viu
 • expresivitate - plasticitate, elocvență, sugestie, stil, pregnanță
 • tip - individ, ins, om, persoană, specimen, exemplar, model, fel, soi

Dex pilduitor

 • pilduitor, ~oare 1 (; oameni) Care vorbește în pilde. 2 Care spune pilde. 3 ( povestiri cu conținut alegoric, maxime, proverbe ) Care are caracter didactic și moralizator. 4 ( activitatea, atitudinea oamenilor sau a altor ființe, întâmplări, evenimente ) Care poate servi drept model pentru cineva. 5 ( abstracte sau acțiuni ale oamenilor) Elocvent.
 • PILDUITÓR, -OÁRE, pilduitori, -oare, 1. Care servește sau poate servi drept pildă; exemplar. ♦ Care are caracter moralizator. 2. Grăitor, elocvent, ilustrativ; convingător. – Pildui + -tor.
 • PILDUITÓR, -OÁRE, pilduitori, -oare, 1. Care servește sau poate servi drept pildă; exemplar 2. Cantemir primi astă sfătuire cu o supunere pilduitoare, zicînd prietenului său că prin aceasta i-a dat o dovadă adevărată de prieteșug. NEGRUZZI, S. II 155. 2. Ilustrativ, elocvent, convingător. O dovadă pilduitoare pentru grija partidului și guvernului față de om sînt măsurile luate în vederea asigurării sănătății publice. CONTEMPORANUL, S. II, 1953, 357, 3/2.
 • PILDUITÓR ~oáre (~óri, ~oáre) 1) Care poate servi drept pildă, drept model demn de urmat; exemplar. Muncă ~oare. 2) Care vorbește de la sine, constituind o dovadă; elocvent. /a pildui + suf. ~tor
 • pilduitór, -oáre adj. Exemplar: curățenie pilduitoare.
 • PILDUITÓR adj. 1. v. ireproșabil. 2. v. convingător.


Sinonimul cuvântului pilduitor

Sinonimul cuvântului pilduitor


Testează-te!