Dicționar de sinonime

Sinonime concludent

Cuvântul „concludent” are următoarele sinonime:

concludent ( adjectiv )
 • hotărâtor
 • grăitor
 • edificator
 • decisiv
 • probant
Alte sinonime:
 • convingător
 • elocvent
 • ilustrativ
 • pilduitor
 • puternic
 • serios
 • solid
 • tare
 • temeinic
 • vorbitor
 • înduplecător
 • conclusiv
 • lămuritor
 • argumentat


Sinonime Apropiate

 • convingător - hotărâtor, concludent, grăitor, decisiv, edificator, valabil
 • grăitor - convingător, concludent, edificator, decisiv
 • hotărâtor - decisiv, determinant, important, esențial, concludent
 • probant - edificator, lămuritor, convingător
 • crucial - esențial, capital, decisiv, fundamental, hotărâtor, substanțial, nodal
 • decisiv - hotărâtor, esențial, fundamental
 • determinant - decisiv, hotărâtor, categoric, esențial, important, capital, fundamental
 • elocvent - convingător, edificator, expresiv, semnificativ, grăitor, sugestiv, plastic
 • pilduitor - exemplar, elocvent, grăitor, ilustrativ
 • zdrobitor - extenuant, distrugător, copleșitor, imens, decisiv
 • fundamental - esențial, principal, definitoriu, capital, decisiv
 • ilustrativ - demonstrativ, edificator, exemplificator
 • demonstrativ - ilustrativ, edificator, evident, clar, probat, ostentativ, provocator
 • capital - esențial, fundamental, decisiv, substanțial, vital, majusculă, verzală, mare, sumă
 • major - vârstnic, matur, mare, important, principal, deosebit, esențial, fundamental, hotărâtor

Dex concludent

 • concludént, ~ă 1-2 , Convingător. 3 Pe baza căruia se poate trage o concluzie (5).
 • CONCLUDÉNT, -Ă, concludenți -te, (Adesea adverbial) Care convinge; convingător. ♦ Pe baza căruia se poate trage o concluzie. – Din concludens, -ntis.
 • CONCLUDÉNT, -Ă, concludenți, -te, (Adesea adverbial) Care convinge; convingător. ♦ Pe baza căruia se poate trage o concluzie. – Din concludens, -ntis.
 • CONCLUDÉNT, -Ă, concludenți, -te, Care convinge, care te face să dobîndești o convingere; convingător. Congresul popoarelor pentru apărarea păcii de la Viena a arătat din nou în mod concludent că această mișcare democratică a tuturor popoarelor este o forță în stare să zădărnicească planurile sîngeroase ale ațîțătorilor la un nou război. SCÎNTEIA, 1953, 2563. ◊ (Adverbial) Romanul arată concludent ce influență uriașă și hotărîtoare a avut victoria armatelor sovietice pentru mișcarea de eliberare a popoarelor subjugate de fascism. CONTEMPORANUL, S. II, 1949, 156, 5/2.
 • CONCLUDÉNT, -Ă (adesea ) Care convinge; convingător. .
 • CONCLUDÉNT, -Ă (și ) care convinge; convingător. ◊ (log.) pe baza căruia se poate trage o concluzie. (< lat. concludens, it. concludente)
 • CONCLUDÉNT ~tă (~ți, ~te) și adverbial 1) Care convinge; care aduce o confirmație; bazat pe probe convingătoare; confirmativ. Experiență ~tă. Rezultat ~. 2) Care conclude; exprimat în calitate de concluzie; conclusiv. Decizie ~tă. /<lat. concludens, ~ntis


Antonime concludent

 • Concludent ≠ neconcludent, neconvingător


Sinonimul cuvântului concludent

Sinonimul cuvântului concludent


Testează-te!