Dicționar de sinonime

Sinonime exemplar

Cuvântul „exemplar” are următoarele sinonime:

exemplar ( adjectiv )
 • impecabil
 • pilduitor
 • ireproșabil
 • desăvârșit
Alte sinonime:
 • edifiant
 • moral
 • onest
 • perfect
 • reprezentativ
 • tipic
exemplar ( substantiv )
 • piesă
 • bucată
 • specimen
 • arhetip
 • original
 • copie
 • gabarit
 • eșantion
 • model
 • prototip


Sinonime Apropiate

 • ireproșabil - impecabil, perfect, desăvârșit, admirabil, exemplar, pilduitor
 • model - șablon, tipar, calapod, formă, prototip, mostră, probă, eșantion, specimen
 • specimen - tip, mostră, model, exemplar
 • mostră - probă, eșantion, model, specimen
 • perfect - desăvârșit, impecabil, ireproșabil, ideal, excepțional, minunat, splendid, superb, magistral
 • tip - individ, ins, om, persoană, specimen, exemplar, model, fel, soi
 • piesă - element, bucată, unitate, monedă, ban, act, document, hârtie, operă
 • pilduitor - exemplar, elocvent, grăitor, ilustrativ
 • număr - cantitate, mulțime, sumă, total, cifră, bucată, exemplar, unitate, talie
 • arhetip - original
 • desăvârșit - perfect, excelent, ireproșabil, măiestrit, magistral, complet, deplin, absolut, total
 • extras - copie, extract, fragment, bucată, parte, pasaj (din cărți)
 • perfecțiune - desăvârșire, absolut, impecabilitate
 • pildă - model, exemplu, mustrare, avertisment, tâlc, simbol, alegorie, proverb, sentință
 • șan - calapod, calup, tipar, formă, șablon, model

Dex exemplar

 • exemplar1 1 Fiecare dintre obiectele identice reproduse în serie după un model comun copie. 2 Exemplu (15). 3 Reprezentant al unei categorii de ființe sau de obiecte asemănătoare, luat izolat specimen.
 • exemplar2, ~ă 1 (Mai ales pedepse) Care are un caracter drastic, servind drept avertisment. 2 Care poate servi drept exemplu (7) prin calitățile sale deosebite pilduitor, exemplarnic.
 • EXEMPLÁR2, -Ă, exemplari, -e, Care poate servi drept exemplu prin calitățile sale deosebite; pilduitor. ♦ Care are un caracter drastic, servind ca avertisment. Pedeapsă exemplară. – Din exemplaire, exemplaris.
 • EXEMPLÁR1, exemplare, Fiecare obiect dintr-o serie de obiecte identice reproduse după un model comun. ♦ Reprezentant al unei categorii de ființe sau de obiecte asemănătoare, luat izolat. – Din exemplaire, exemplarium.
 • EXEMPLÁR1, exemplare, Fiecare obiect dintr-o serie de obiecte identice, gravate, tipărite, litografiate etc. reproduse în număr mare după un model comun. Să-mi dea pentru o ediție de 3000 exemplare măcar 2000 de lei. CARAGIALE, O. VII 12. Voi trimite în curînd mai multe exemplare din repertoriul meu dramatic. ALECSANDRI, S. 71. ♦ Reprezentant al unei categorii de ființe sau de obiecte asemănătoare luat izolat. tip. Copiii acestor locuri par cele mai desăvîrșite exemplare de inteligență. BOGZA, C. O. 281. Doctorul era un interesant și unic exemplar. BART, E. 120. Stă la masă, pe un scaun de palisandru, exemplar unic. VLAHUȚĂ, O. A. 246.


Sinonimul cuvântului exemplar

Sinonimul cuvântului exemplar


Testează-te!