Dicționar de sinonime

Sinonime fermitate

Cuvântul „fermitate” are următoarele sinonime:

fermitate ( substantiv )
 • tărie
 • constanță
 • statornicie
 • hotărâre
 • neclintire
 • intransigență
 • perseverență
Alte sinonime:
 • siguranță
 • putere
 • dârzenie
 • neînduplecare
 • nestrămutare
 • neșovăire
 • decizie
 • nepreget
 • inflexibilitate
 • consecvență


Sinonime Apropiate

 • stăruință - insistență, perseverență, persistență, tenacitate, neclintire, fermitate, statornicie, străduință, silință
 • fidelitate - devotament, constanță, atașament, credință, statornicie, conformitate, precizie, exactitate
 • labilitate - nestatornicie, inconstanță, mobilitate, schimbare, instabilitate
 • asiduitate - stăruință, perseverență, statornicie
 • consecvență - constantă, stabilitate, statornicie
 • constanță - statornicie, invariabilitate
 • severitate - asprime, exigență, intransigență, rigoare, strictețe, duritate, rigiditate
 • temeinicie - trăinicie, soliditate, tărie, solidaritate
 • variabilitate - instabilitate, schimbare, inconstanță, labilitate
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • virilitate - bărbăție, forță, tărie, vigoare, putere, energie
 • vlagă - putere, tărie, forță, vigoare
 • ziaristică - gazetărie, jurnalism, presă, publicistică
 • făgădău - han, ospătărie, cârciumă, bodegă, birt
 • fixitate - imobilitate, neclintire

Dex fermitate

 • fermitate 1 Siguranță. 2 Forță morală. 3 Stabilitate. 4 Rigoare.
 • FERMITÁTE Însușirea de a fi ferm, starea a ceea ce este ferm; stabilitate; hotărâre neclintită, tărie morală, statornicie. – Ferm + -itate (după fermeté).
 • FERMITÁTE Hotărîre neclintită, tărie morală, statornicie. Muncitorii sînt acum cu fermitate călăuziți și îndrumați de forțele conștiente, organizatorice, ale partidului. CĂLUGĂRU, O. P. 438. Acțiunea... e lipsită de fermitate, șovăielnică. GHEREA, ST. CR. II 268.
 • FERMITÁTE Hotărâre neclintită, statornicie. .
 • FERMITÁTE caracter ferm; hotărâre neclintită, statornicie. (după fr. fermeté)
 • FERMITÁTE f. 1) Caracter ferm. 2) Siguranță în acțiuni; hotărâre; decizie. /ferm + suf. ~itate
 • fermitate f. calitatea celor fermi: hotărîre, statornicie.
 • FERMITÁTE s. 1. v. hotărâre. 2. hotărâre, siguranță. (Vocea lui căpătase mai multă ~.) 3. putere, tărie. (N-a avut ~ să suporte.)
 • FERMITATE 1. dîrzenie, hotărîre, intransigență, neclintire, neînduplecare, nestrămutare, neșovăire, statornicie, decizie, nepreget, inflexibilitate. 2. hotărîre, siguranță. (Vocea lui căpătase mai multă ~.) 3. putere, tărie. (N-a avut ~ să suporte.)


Sinonimul cuvântului fermitate

Sinonimul cuvântului fermitate


Testează-te!