Dicționar de sinonime

Sinonime groapă

Cuvântul „groapă” are următoarele sinonime:

groapă ( substantiv )
 1. scobitură, adâncitură, bortă
 2. mormânt
 3. râpă, surpătură, scufundătură
Alte sinonime:
 • foasă
 • groapă abisală = depresiune oceanică
 • fosă abisală
 • sepultură
 • tombă
 • gaură
 • puț
 • șanț
 • hambar în pământ
 • depresiune oceanică


Sinonime Apropiate

 • adâncitură - groapă, scobitură, găvan, bortă
 • văgăună - adâncitură, râpă, scobitură
 • scobitură - cavitate, adâncitură, gaură, văgăună
 • scorbură - cavitate, scobitură, adâncitură
 • gaură - orificiu, bortă, cavitate, cavernă, scobitură
 • găvan - scobitură, adâncitură, cavitate, gaură, strachină, blid, borcan, chisea, delușor
 • cavitate - adâncitură, gaură, scobitură, spărtură
 • părădui - a ruina, a nimici, a pierde, a degrada, a dărăpăna
 • părăgini - a se dărăpăna, a se ruina, a se părădui, a se degrada
 • părăginit - dărăpănat, ruinat, părăduit, degradat
 • părăsit - abandonat, lăsat, ruinat, dărăpănat, pustiu, nepopulat, nelocuit, sălbatic
 • pieziș - oblic, strâmb, aplecat, înclinat, abrupt, prăpăstios, accidentat, râpos
 • pierzanie - moarte, pieire, prăpăd, degradare, corupție, decădere
 • potop - diluviu, inundație, revărsare, dezastru, catastrofă, prăpăd, urgie, noian, mulțime
 • potopi - a îneca, a inunda, a prăpădi, a copleși, a invada, a pustii, a nimici, a distruge

Dex groapă

 • groa / gropë] 1 Cavitate săpată în pământ în care se înmormântează un cadavru. 2 Mormânt. 3 Moarte. 4 A băga (sau, , a vârî) pe cineva în ~ A supăra pe cineva foarte tare (din aceasta trăgându-i-se moartea). 5 A duce pe cineva la ~ A înmormânta pe cineva. 6 ( bătrâni, bolnavi; ) A fi (sau ajunge) la marginea gropii, sau a fi cu un picior în ~ ori (trivial) a mirosi a ~ A fi foarte aproape de moarte. 7 Gaură largă și adâncă în pământ. 8 ~ de var Groapă (7) în care se stinge varul. 9 ~ de nisip Groapă (7) din care se scoate nisip. 10 Groapă (7) plină cu nisip unde se joacă copiii. 11 ( oameni; ) A fi prost de dă în gropi sau a da în gropi (de prost ce e) A fi foarte prost. 12 Cursă. 13-14 A săpa cuiva ~pa A căuta pe ascuns distrugerea sau înlăturarea cuiva. 15 A unelti împotriva cuiva. 16 ~pa cu pietre Joc de copii nedefinit mai îndeaproape. 17 Musca-n gropi Joc de copii nedefinit mai îndeaproape. 18 Pivniță nezidită, pentru păstrarea cerealelor și a legumelor. 19 Loc neted, plan, perpendicular pe panta muntelui.
 • GROÁPĂ, gropi, Gaură, cavitate (mai adâncă) în pământ. ◊ A da în gropi (de prost ce e), se spune despre un om foarte prost. ♦ Mormânt; moarte. ◊ A săpa (cuiva) groapa = a unelti (împotriva cuiva). A fi cu un picior în groapă = a fi aproape de moarte. – gropë.


Sinonimul cuvântului groapă

Sinonimul cuvântului groapă


Testează-te!