Dicționar de sinonime

Sinonime pierzanie

Cuvântul „pierzanie” are următoarele sinonime:

pierzanie ( substantiv )
 1. moarte, pieire, prăpăd
 2. degradare, corupție, decădere
Alte sinonime:
 • avort
 • decedare
 • deces
 • dispariție
 • masacru
 • măcel
 • prăpădire
 • răposare
 • sfârșit
 • stingere
 • sucombare
 • prăpadire
 • decadență
 • depravare
 • desfrânare
 • desfrâu
 • destrăbălare
 • dezmăț
 • imoralitate
 • perdiție
 • perversitate
 • perversiune
 • pervertire
 • pierzare
 • stricăciune
 • viciu
 • deșănțare
 • aselghiciune
 • aselghie
 • desfătare
 • preacurvie
 • preacurvire
 • preaiubire
 • descompunere
 • putreziciune
 • putrefacție
 • putrejune
 • dezastru
 • catastrofă
 • ruină
 • prăbușire
 • năruire
 • disperare
 • durere
 • suferință
 • jale
 • amărăciune


Sinonime Apropiate

 • degradare - înjosire, ruinare, decădere, regres, depreciere, uzare, declasare, corupție, destrăbălare
 • decadență - declin, regres, degradare, depravare, corupție, imoralitate
 • dispariție - pieire, stingere, moarte
 • declin - regres, decădere, degradare, decadență, apus, asfințit, scăpătare
 • moarte - deces, dispariție, stingere, pieire, răposare, extincție, sucombare, exitus, omor
 • perdiție - dezmăț, destrăbălare, corupție
 • potop - diluviu, inundație, revărsare, dezastru, catastrofă, prăpăd, urgie, noian, mulțime
 • potopi - a îneca, a inunda, a prăpădi, a copleși, a invada, a pustii, a nimici, a distruge
 • prizărit - debil, slab, pipernicit, prăpădit
 • recesiune - declin, decădere, criză, regres
 • regres - declin, decădere, descreștere, reflux, involuție
 • scheletic - vlăguit, slab, uscat, prăpădit
 • umilire - ascultare, supunere, ploconire, înjosire, jignire, degradare, desconsiderare
 • uzură - degradare, eroziune, deteriorare, epuizare, oboseală, slăbire
 • zaharisire - cristalizare, ramolire, degradare, îmbătrânire

Dex pierzanie

 • pierzanie 1-2 Pieire (1-2). 3 Ucidere în masă masacru, pierzare (3), piericiune (10), pieiște (3). 4 (Cu sens atenuat) Primejdie de moarte. 5 Nenorocire. 6 Suferință mare. 7 Avort. 8 Decădere morală desfrâu, perdiție, pierzare (14). 9 Pierdere (15).
 • PIERZÁNIE 1. Moarte (năprasnică, violentă), ucidere în masă; primejdie de moarte, nenorocire, suferință mare, dezastru, prăpăd. 2. Decădere, degradare (morală); desfrâu, perdiție. – Pierde + -anie.
 • PIERZÁNIE 1. Pierdere de bunuri sau de vieți omenești; dezastru, prăbușire, prăpăd. pierdere. Poate ați aflat că și alte oștiri s-au petrecut pe aici, iar acum le albesc ciolanele pe cîmpuri. Pierzania altora au nu v-au dat de gîndit? C. PETRESCU, R. DR. 10. 2. Desperare, durere, suferință. S-a ridicat nenorocitul, luminat în pierzania lui de razele nădejdii. CARAGIALE, O. III 44. 3. Decădere, degradare (fizică și morală); desfrîu, perdiție. Tren de lux... Tren de pierzanie. Plin de jucători de ruletă. SEBASTIAN, T. 205.
 • PIERZÁNIE f. pop. Încetare din viață; moarte; pieire. ◊ A duce la ~ a face să ajungă într-o stare de degradare totală. /a (se) pierde + suf. ~anie
 • pierzanie.
 • PIERZÁNIE s. v. avort, decedare, deces, dispariție, masacru, măcel, moarte, pieire, prăpădire, răposare, sfârșit, stingere, sucombare.
 • PIERZÁNIE s. v. corupție.
 • pierzanie AVORT. DECEDARE. DECES. DISPARIȚIE. MASACRU. MĂCEL. MOARTE. PIEIRE. PRĂPADIRE. RĂPOSARE. SFÎRȘIT. STINGERE. SUCOMBARE.


Sinonimul cuvântului pierzanie

Sinonimul cuvântului pierzanie


Testează-te!