Dicționar de sinonime

Sinonime grumaz

Cuvântul „grumaz” are următoarele sinonime:

grumaz ( substantiv )
 1. gât, junghietură
 2. ceafă, cerbice, gârbiță
Alte sinonime:
 • beregată
 • gâtlej
 • junghetură
 • gușă
 • gâtlan
 • colină
 • delușor


Sinonime Apropiate

 • ceafă - grumaz, cerbice
 • cerbice - ceafă, grumaz
 • gât - grumaz, gâtlan, dușcă, înghițitură, sorbitură
 • păstrător - cruțător, econom, chibzuit, strângător
 • împodobi - a înfrumuseța, a orna, a găti, a ornamenta, a decora, a se aranja, a se dichisi, a se ferchezui, a se spilcui
 • preparative - pregătiri, aranjamente, combinații, planuri
 • preparator - pregătitor, prealabil, premergător, meditator, profesor, educator
 • prescripție - dispoziție, prevedere, obligație, aviz, indicație, rețetă, anulare, stingere, perimare (jur.)
 • prezentabil - arătos, bine, atrăgător, îngrijit, frumos, chipeș
 • privilegiu - drept, prerogativă, avantaj, favoare, protecție
 • probant - edificator, lămuritor, convingător
 • răspundere - responsabilitate, sarcină, obligație, îndatorire
 • reiat - dungat, vărgat, zebrat
 • relație - legătură, raport, conexiune, contingență, contact, informație, cunoștință
 • sclav - rob, subjugat, captiv, asuprit, subordonat

Dex grumaz

 • grumaz , gurm~ / : ~aji, ~i , (rar) ~uri / alb grumas] (Pop) 1 Gât. 2 Ceafă. 3 A lua (pe cineva) de ~ A lua (pe cineva) prizonier. 4 A-și pleca ~ul (în fața cuiva) A se umili. 5 A se lăsa robit. 6 A-și îndoi ~ul A renunța la luptă, considerându-se învins. 7 A pune piciorul pe ~ul cuiva A subjuga pe cineva. 8 (Rar) Gâtlej. 9 (; rar) Parte mai îngustă a unor obiecte, asemănătoare cu gâtul (1). 10 (Pop) Grui (1).
 • GRUMÁZ, grumaji, 1. Gât; cerbice, ceafă. ◊ A-și pleca grumazul (în fața cuiva) = a se umili; a se lăsa robit. A-și îndoi grumazul = a renunța la luptă, a se socoti învins. A pune piciorul pe grumazul cuiva = a robi, a subjuga pe cineva. 2. (Rar) Gâtlej. 3. (Rar) Partea mai îngustă a unor obiecte, asemănătoare cu gâtul (1). – gurmaz, gërmaz.


Sinonimul cuvântului grumaz

Sinonimul cuvântului grumaz


Testează-te!