Dicționar de sinonime

Sinonime privilegiu

Cuvântul „privilegiu” are următoarele sinonime:

privilegiu ( substantiv )
 1. drept, prerogativă
 2. avantaj, favoare, protecție
Alte sinonime:
 • cinste
 • binefacere
 • dar
 • folos
 • pronomion
 • înlesnire
 • ușurință
 • hatâr
 • onoare
 • favor


Sinonime Apropiate

 • favoare - avantaj, concesie, hatâr, înlesnire, beneficiu, protecție, privilegiu, cinste, onoare
 • prerogativă - atribuție, competență, drept, privilegiu
 • înlesnire - facilitare, ușurare, favorizare, ușurință, avantaj, favoare, privilegiu, hatâr, sprijin
 • pilă - rașpel, sprijin, protecție, favoare, proptea
 • hatâr - plăcere, bucurie, satisfacție, avantaj, concesie, favoare
 • dezavantaj - defavor, defavoare, inconvenient, neșansă, neajuns, handicap
 • nepotism - favoritism, protecție, concesie, favoare
 • părtini - a favoriza, a avantaja, a proteja, a privilegia, a sprijini
 • pozitiv - avantajos, adecvat, practic, valoros, pragmatic, eficace
 • pravilă - lege, normă, îndreptar, cod
 • pravoslavnic - ortodox, dreptcredincios, creștin
 • privilegia - a favoriza, a avantaja, a părtini, a proteja
 • râu - neajuns, neplăcere, dezavantaj, nenorocire, suferință, chin
 • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
 • scofală - pricopseală, avantaj, folos, câștig

Dex privilegiu

 • privilegiu , ~veleghiu, ~vele~, ~eghie , ~eghiu, ~eghium, ~lighion, ~lighiu / : ~gii, ~ri / privilegium, privilège] 1 Avantaj, scutire de obligații către stat. 2 Drept sau distincție socială care se acordă în anumite perioade sau în situații speciale unei persoane, unui grup social, unui partid, orașelor, mănăstirilor 3 Act, document prin care se acordă un privilegiu (2). 4 Drept, avantaj, libertate, favoare de care se bucură cineva sau pe care și le ia cineva datorită unor circumstanțe determinate. 5 Drept conferit de lege unui creditor de a fi preferat celorlalți creditori ai aceleiași persoane în satisfacerea creanței sale.
 • PRIVILÉGIU, privilegii, Avantaj, scutire de obligații (către stat), drept sau distincție socială care se acordă, în situații speciale, unei persoane, unui grup sau unei clase sociale ori, în feudalism, orașelor și mănăstirilor; act prin care se acordă un avantaj, un drept, o distincție etc. ♦ Drept conferit de lege unui creditor de a fi preferat celorlalți creditori, în virtutea creanței sale. ♦ Drept, avantaj, favoare; împrejurare favorabilă pentru cineva. – Din privilège, privilegium.


Sinonimul cuvântului privilegiu

Sinonimul cuvântului privilegiu


Testează-te!