Dicționar de sinonime

Sinonime hărmălaie

Cuvântul „hărmălaie” are următoarele sinonime:

hărmălaie ( substantiv )
 • larmă
 • gălăgie
 • zgomot
 • zarvă
 • tărăboi
 • tămbălău
 • vuiet
 • balamuc
 • tam-tam
 • tevatură
 • tumult
Alte sinonime:
 • huiet
 • scandal
 • vacarm
 • tapaj
 • larmăt
 • strigare
 • chiloman
 • toi
 • haraiman
 • hălălaie
 • hărhălaie
 • toiet
 • toloboată
 • tololoi
 • holcă
 • lolotă
 • calabalâc
 • dandana
 • dănănaie
 • dăndănaie
 • gâlceavă
 • țigănie
 • năsulie
 • confuzie
 • dezordine
 • harababură
 • zăpăceală


Sinonime Apropiate

 • gălăgie - tărăboi, balamuc, larmă, zgomot, zarvă, hărmălaie, vacarm
 • zarvă - gălăgie, hărmălaie, larmă, zgomot, scandal, ceartă, conflict
 • balamuc - ospiciu, casă de nebuni, tărăboi, zgomot, gălăgie, larmă
 • zgomot - gălăgie, larmă, vacarm, tumult, vâlvă, senzație, răsunet
 • vacarm - hărmălaie, larmă, balamuc, zgomot
 • larmă - gălăgie, zgomot, hărmălaie
 • zgomotos - gălăgios, tumultuos, turbulent, agitat
 • bruiaj - perturbare, tulburare, larmă, zgomot
 • clocot - fierbere, clocotire, fiertură, agitație, tumult, zbucium, freamăt, tălăzuire, vuiet
 • tropoti - a tropăi, a țopăi, a călca zgomotos
 • turui - a pălăvrăgi, a trăncăni, a sporovăi, a hurui, a face zgomot
 • zdrăngăni - a zăngăni, a face zgomot
 • gălăgios - zgomotos, scandalagiu, certăreț, limbut
 • îngrijora - a se teme, a se neliniști, a se alarma, a se speria, a se frământa
 • îngrijorător - alarmant, preocupant, neliniștitor

Dex hărmălaie

 • hărmălaie 1 Zgomot mare (produs de strigăte, de glasuri amestecate) hărhălaie (1). 2 Dezordine însoțită de zgomot hărhălaie (2).
 • HĂRMĂLÁIE Zgomot mare, larmă (de strigăte, de glasuri); gălăgie, zarvă, tărăboi, hălălaie, hărhălaie. – Formație onomatopeică.
 • HĂRMĂLÁIE, hărmălăi, Larmă, zgomot mare (produs mai ales de strigăte, de glasuri amestecate); gălăgie, zarvă, tărăboi. Se ridică hărmălaie de glasuri și huiduieli. DUMITRIU, B. F. 61. Porni, deci, o hărmălaie; cum dracul să se ducă ei, cogeamite majuri, în linia întîia. CAMILAR, N. I 383. Și pornise o hărmălaie și o veselie nemaipomenită. SADOVEANU, O. I 69. – Variante: harmaláie (SADOVEANU, N. F. 149, VLAHUȚĂ, CL. 84), harmăláie (VLAHUȚĂ, la TDRG)
 • HĂRMĂLÁIE, hărmălăi, Larmă, zgomot mare (de strigăte, de glasuri); gălăgie, zarvă. – Onomatopee.
 • HĂRMĂLÁIE f. Tulburare mare, însoțită de gălăgie și scandal; tărăboi. /Onomat.
 • hărmăláĭe f., pl. ăĭ (vsl. *kormola, kramola, răscoală, mlat. carmula, cuv. germanic, de unde și suedez, dial. klamra, vechĭ islandez glamra, a face gălăgie, glam, glamm, gălăgie, glaumr, veselie zgomotoasă. V. Bern. la kormola, glomotŭ și glumŭ și rom. mă crămăluĭesc, calamandros, gălămoz și glumă). Hălălaĭe, harhat, ramăt, gălăgie, mare amestecătură de glasurĭ: a sărit să descurce hărmălaĭa (Sov. 180). – În est harmalaĭe și harhalaĭe. V. agîrlîc.
 • HARMALÁIE hărmălaie.
 • HARMĂLÁIE hărmălaie.
 • harmalaie f. Mold. gălăgie: harmalaie de vorbe. .
 • harmaláĭe, V. hărmălaĭe.


Sinonimul cuvântului hărmălaie

Sinonimul cuvântului hărmălaie


Testează-te!