Dicționar de sinonime

Sinonime iuțeală

Cuvântul „iuțeală” are următoarele sinonime:

iuțeală ( substantiv )
 • grabă
 • viteză
 • rapiditate
 • repeziciune
 • sprinteneală
Alte sinonime:
 • celeritate
 • velocitate
 • repezeală
 • zor
 • grăbire
 • repejune
 • agerime
 • agilitate
 • suplețe
 • ușurință
 • vioiciune
 • sprintenie
 • sprintinătate


Sinonime Apropiate

 • viteză - rapiditate, iuțeală, repeziciune, velocitate
 • grabă - zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate, urgență, nerăbdare, precipitare, pripă
 • promptitudine - rapiditate, operativitate, repeziciune
 • febrilitate - agitație, intensitate, grabă, încordare, înfrigurare, tensiune
 • goană - fugă, alergare, cursă, viteză, hăituială, stârnire, haită, împreunare, montă
 • imediat - numaidecât, repede, iute, grabnic, îndată, rapid, degrabă
 • numaidecât - acum, imediat, îndată, grabnic, iute, neîntârziat, rapid, degrabă, momentan
 • curând - devreme, degrabă, îndată, numaidecât
 • devreme - timpuriu, degrabă, din timp, curând
 • zor - grabă, urgență, febrilitate, însuflețire, sârguință, elan, necesitate, nevoie, strâmtoare
 • pilota - a conduce, a reduce viteza
 • iute - sprinten, vioi, alert, repede, grăbit, aprig, impulsiv, nestăpânit, precipitat

Dex iuțeală

 • iuțea 1 Gust înțepător iuțime (1). 2 Gust picant iuțime (2). 3 Mânie. 4 Vigilență. 5 Viteză. 6 Grabă. 7 Cai de ~ Cai de curse. 8 (Olt) Arsuri la stomac. 9 Cu ~la fulgerului Extrem de repede.
 • IUȚEÁLĂ, iuțeli, 1. Caracterul a ceea ce este iute, grabă cu care se mișcă cineva sau ceva; viteză (mare); repeziciune. ◊ Cu iuțeala fulgerului = extrem de repede, fulgerător. 2. Gust înțepător, usturător, picant. 3. Mânie; violență. – Iuți + -eală.
 • IUȚEÁLĂ, iuțeli, 1. Caracterul a ceea ce este iute, grabă cu care se mișcă cineva sau ceva; viteză (mare); repeziciune. ◊ Cu iuțeala fulgerului = extrem de repede, fulgerător. 2. Gust înțepător, pișcător, picant. 3. Mânie; violență. – Iuți + -eală.


Sinonimul cuvântului iuțeală

Sinonimul cuvântului iuțeală


Testează-te!