Dicționar de sinonime

Sinonime imediat

Cuvântul „imediat” are următoarele sinonime:

imediat ( adverb )
 • numaidecât
 • repede
 • iute
 • grabnic
 • îndată
 • rapid
 • degrabă
Alte sinonime:
 • acum
 • acuși
 • așași
 • așa
 • urgent
 • pripește
 • curând
 • devreme
 • fuga
 • neîntârziat
 • tudila
 • momentan
 • nepristan
 • numai
 • mintenaș
 • minteni
 • peșin
 • techer-mecher
 • operativ
 • prompt
 • direct
 • nemijlocit
 • fără întârziere
imediat ( adjectiv )
 • acum
 • grabnic
 • iute
 • îndată
 • rapid
 • repede
 • urgent
 • pripește
 • curând
 • prompt
 • nemijlocit


Sinonime Apropiate

 • grabnic - iute, repede, rapid, neîntârziat, imediat, curând, îndată, prompt, urgent
 • numaidecât - acum, imediat, îndată, grabnic, iute, neîntârziat, rapid, degrabă, momentan
 • îndată - imediat, numaidecât, acuși, acum, grabnic, iute, rapid, momentan, repede
 • prompt - imediat, grabnic, repede, operativ, expeditiv, neîntârziat
 • grăbit - grabnic, iute, zorit, precipitat, rapid, repede, accelerat
 • curând - devreme, degrabă, îndată, numaidecât
 • expeditiv - iute, prompt, repede, operativ, grabnic
 • acum - în acest moment, neîntârziat, imediat, numaidecât, îndată, acuși, momentan, actualmente
 • grabă - zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate, urgență, nerăbdare, precipitare, pripă
 • degrabă - repede, curând
 • fuga - repede, grabnic, îndată, neîntârziat
 • presant - urgent, grabnic, imperios, neîntârziat
 • promptitudine - rapiditate, operativitate, repeziciune
 • viteză - rapiditate, iuțeală, repeziciune, velocitate
 • iute - sprinten, vioi, alert, repede, grăbit, aprig, impulsiv, nestăpânit, precipitat

Dex imediat

 • imediat, ~ă 1 a Care se produce fără mijlocirea altuia nemijlocit. 2 a Care se situează sau urmează fără trecerea unui interval de timp sau de spațiu după, îndată, lângă, numaidecât. 3 a Care urmează să se producă fără întârziere. 4 a Care se află la o distanță foarte mică de cineva sau de ceva. 5 Nemijlocit. 6 Îndată. 7 Numaidecât. 8 Pe loc. 9 Acum. 10 Timp foarte apropiat.
 • IMEDIÁT, -Ă, imediați, -te, , 1. Fără întârziere, numaidecât, îndată. 2. Care urmează să se producă fără întârziere; care este de primă necesitate sau urgență; aflat la o distanță foarte mică de cineva sau de ceva. – Din immédiat, immediatus.
 • IMEDIÁT, -Ă, imediați, -te, . 1. Fără întârziere, numaidecât, îndată, acum, acuși, acușica. 2. Care urmează să se producă fără întârziere; care este de primă necesitate sau urgență; care se află la o distanță foarte mică de cineva sau de ceva. – Din immédiat, immediatus.
 • IMEDIÁT Fără întîrziere, numaidecît, îndată. Aș pleca imediat. Tata n-ar ști nimic. SAHIA, N. 22. Deocamdată nu cunoscu pe Ana, dar glasul și rîsul ei îl asigurară imediat că sub pălăria aceea mare era ea. VLAHUȚĂ, O. A. III 36. ♦ (Adjectival) Care se situează la o distanță nemijlocită de ceva; care se produce în chip nemijlocit, fără întîrziere. Stau prinse în rame, acoperite cu sticlă, exemplare rare din ziarele care se scriau și se tipăreau în imediata apropiere a frontului. STANCU, U.R.S.S. 126. ◊ Sarcini imediate = sarcini care vin în primul rînd, a căror rezolvare este urgentă.


Antonime imediat

 • Imediat ≠ mediat


Sinonimul cuvântului imediat

Sinonimul cuvântului imediat


Testează-te!