Dicționar de sinonime

Sinonime iute

Cuvântul „iute” are următoarele sinonime:

iute ( adjectiv )
 1. sprinten, vioi, alert, repede, grăbit
 2. aprig, impulsiv, nestăpânit, precipitat, zorit
 3. rapid, accelerat, în grabă, numaidecât, imediat, îndată, neîntârziat, grabnic
 4. picant, pișcător
Alte sinonime:
 • focos
 • ortoman
 • ager
 • agil
 • isteț
 • zburatic
 • întins
 • repezit
 • silit
 • silnic
 • pripitor
 • tare
 • curând
 • des
 • violent
 • impetuos
 • înțepător
 • piperat
 • usturător
 • veloce
 • pripelnic
 • dezghețat
 • fulgerător
 • urgent
 • pripește
 • devreme
 • fuga
 • tudila
 • degrabă
 • momentan
 • nepristan
 • numai
 • mintenaș
 • minteni
 • peșin
 • techer-mecher
 • agresiv
 • bătăios
 • brutal
 • coleric
 • dur
 • belicos
 • furtunos
 • înflăcărat
 • înfocat
 • năvalnic
 • nedomolit
 • nepotolit
 • nestăvilit
 • sălbatic
 • tumultuos
 • vehement
 • aprins
 • viforos
 • vijelios
 • vulcanic
 • condimentat
 • papricat
iute ( adverb )
 • repede
 • accelerat
 • în grabă
 • rapid
 • imediat
 • numaidecât
 • îndată
 • neîntârziat
 • fără întârziere
 • în pripă
 • iute


Sinonime Apropiate

 • grăbit - grabnic, iute, zorit, precipitat, rapid, repede, accelerat
 • imediat - numaidecât, repede, iute, grabnic, îndată, rapid, degrabă
 • numaidecât - acum, imediat, îndată, grabnic, iute, neîntârziat, rapid, degrabă, momentan
 • grabnic - iute, repede, rapid, neîntârziat, imediat, curând, îndată, prompt, urgent
 • îndată - imediat, numaidecât, acuși, acum, grabnic, iute, rapid, momentan, repede
 • prompt - imediat, grabnic, repede, operativ, expeditiv, neîntârziat
 • grabă - zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate, urgență, nerăbdare, precipitare, pripă
 • iuțeală - grabă, viteză, rapiditate, repeziciune, sprinteneală
 • acum - în acest moment, neîntârziat, imediat, numaidecât, îndată, acuși, momentan, actualmente
 • zorit - iute, rapid, presat, accelerat, îmboldit
 • fuga - repede, grabnic, îndată, neîntârziat
 • sprinten - vioi, agil, iute, ager, veloce, deștept, inteligent
 • impulsiv - nestăpânit, nervos, iute, necumpănit, holeric, bătăios
 • nestăpânit - aprig, focos, nestăvilit, vijelios, impetuos, năvalnic, impulsiv, agresiv, bătăios
 • ager - iute, sprinten, vioi, isteț, dibaci, subtil, perspicace

Dex iute

 • iute 1 a ( gust) Care produce o senzație gustativă usturătoare picant, piperat. 2 a ( băutură) Care dă senzația că arde. 3 a ( miros) Tare și neplăcut. 4 a ( leșie) Concentrat. 5 a ( transpirație) Acidă și cu miros neplăcut. 6 a (; sunete) Strident. 7 a (; sunete) Răsunător. 8 a ( durere) Violent. 9 a ( durere) Puternică și apărută pe neașteptate. 10 a Cumplit. 11 a Dur. 12 Tare. 13 a ( lame de metal, mai ales de oțel) Tăios. 14 a (; oameni, temperament; și ~ de oțele) Om care se enervează repede coleric, iutac (1), iutegan (2), iuțos (1). 15 a ( patimi, furie) Violent. 16 a (; oameni; ) ~ de fire Care nu se poate stăpâni. 17 a (; oameni) Muncitor. 18 a (; oameni) Activ. 19 a (; animale folosite la tracțiune) Care aleargă repede. 20 a (; ființe, acțiunile lor) Rapid. 21 a (; ființe, acțiunile lor) Instantaneu. 22 a (; picioare) Sprinten. 23 Aspru. 24 Rău. 25 Greu. 26 Fără întârziere. 27 a În mare grabă. 28 ~le-pământului Ființă fără brațe, care fuge atât de repede încât prinde iepurii din fugă. 29 ( iutele, iuțile) Dans țărănesc nedefinit mai îndeaproape.


Sinonimul cuvântului iute

Sinonimul cuvântului iute


Testează-te!