Dicționar de sinonime

Sinonime izolat

Cuvântul „izolat” are următoarele sinonime:

izolat ( adjectiv )
 1. separat, detașat, despărțit, răzlețit
 2. retras, singuratic, însingurat, solitar, sihăstrii
 3. dosnic, ferit, ascuns
Alte sinonime:
 • deoparte
 • răzleț
 • sporadic
 • sporadicește
 • stingher
 • îndepărtat


Sinonime Apropiate

 • singuratic - retras, solitar, izolat, singur, răzleț, ferit, dosnic, tainic
 • însingurat - singur, izolat, retras, solitar
 • lăturalnic - marginal, mărginaș, lăturaș, izolat, ferit, retras, dosnic lături, zoi, spălaturi
 • dosnic - retras, dosit, lăturalnic, ferit, izolat
 • tainic - misterios, enigmatic, secret, ascuns, discret, confidențial, intim, retras, izolat
 • ferit - tăinuit, ascuns, dosnic, adăpostit
 • răzleț - rătăcit, disparat, izolat, pribeag, dispersat, solitar
 • zăcea - a boli, a fi imobilizat, a fi închis, a fi ascuns, izolat
 • izolant - separator, izolator
 • deoparte - izolat, retras
 • periferic - marginal, izolat, secundar
 • secret - tainic, nemărturisit, confidențial, ascuns, misterios, camuflat, mascat, tăinuit, ilegal
 • singur - neînsoțit, răzleț, solitar, unic, numai, exclusiv, doar
 • șoptit - murmurat, șușotit, în șoaptă, încet, tainic, ferit, în surdină
 • tenebros - întunecat, sumbru, neguros, misterios, neclar, tainic, ascuns, învăluit

Dex izolat

 • izolat, ~ă 1 Separat total de obiectele învecinate. 2 (; un bolnav contagios) Despărțit de oamenii sănătoși pentru a evita transmiterea bolii. 3 ( corpuri sau medii) Care este împiedicat de un izolant (1) să primească frig, căldură, umezeală, zgomot din corpurile sau mediile învecinate. 4 ( un corp încărcat cu electricitate) Care nu transmite sarcini electrice corpurilor bune conducătoare din jur, deoarece este protejat de un izolant. 5 (; oameni) Îndepărtat de semenii săi, care nu participă la viața socială.
 • IZOLÁT, -Ă, izolați, -te, (Adesea adverbial) Separat; îndepărtat; retras. ♦ Situat la distanță (unul de altul); răzleț. ♦ Care constituie o excepție. Un caz izolat.izola.
 • IZOLÁT, -Ă, izolați, -te, (Adesea adverbial) Separat; îndepărtat; retras. ♦ Situat la distanță (unul de altul); răzleț, ♦ Care constituie o excepție. Un caz izolat.izola. isolé, isolato.
 • IZOLÁT, -Ă, izolați, -te, 1. Despărțit, fără legătură, separat. Oprirăm șalupa și ne uitarăm cu de-amănuntul. Era o tabără izolată de holerici. ARGHEZI, P. T. 42. ◊ (Adverbial) Luate izolat, un șir întreg de fapte de ale lui păreau a fi fără nici o importanță. MIHALE, O. 459. 2. Retras, singuratic. Trăia singură, izolată, într-o mansardă la București. BART, E. 392. El se opri înaintea unei case ce se ridica izolată în mijlocul unei ogrăzi pustii. EMINESCU, N. 51. Amîndoi se duseră într-o cameră izolată. BOLINTINEANU, O. 430. 3. Răzleț. Se auzea cîte o împușcătură izolată.


Sinonimul cuvântului izolat

Sinonimul cuvântului izolat


Testează-te!