Dicționar de sinonime

Sinonime major

Cuvântul „major” are următoarele sinonime:

major ( adjectiv )
 1. vârstnic, matur, mare
 2. important, principal, deosebit, esențial, fundamental, hotărâtor, cardinal
Alte sinonime:
 • adânc
 • capital
 • considerabil
 • crucial
 • de bază
 • de căpetenie
 • de frunte
 • de prim ordin
 • decisiv
 • enorm
 • excepțional
 • însemnat
 • organic
 • predominant
 • preeminent
 • primordial
 • profund
 • radical
 • serios
 • structural
 • substanțial
 • vital
 • adult
 • crescut
 • dur


Sinonime Apropiate

 • considerabil - important, deosebit, mare, mult, remarcabil, esențial
 • determinant - decisiv, hotărâtor, categoric, esențial, important, capital, fundamental
 • fundamental - esențial, principal, definitoriu, capital, decisiv
 • hotărâtor - decisiv, determinant, important, esențial, concludent
 • apreciabil - mare, considerabil, important, deosebit
 • crucial - esențial, capital, decisiv, fundamental, hotărâtor, substanțial, nodal
 • decisiv - hotărâtor, esențial, fundamental
 • capital - esențial, fundamental, decisiv, substanțial, vital, majusculă, verzală, mare, sumă
 • însemnat - marcat, notat, înscris, delimitat, important, valoros, prestigios, deosebit, esențial
 • funciar - funduar, agricol, fundamental, principal, esențial, capital
 • secundar - auxiliar, secund, marginal, colateral, minor, neimportant, mic, redus, neesențial
 • temeinic - solid, trainic, fundamental, profund, serios, adânc, chibzuit, important
 • vital - esențial, fundamental, indispensabil
 • important - însemnat, necesar, indispensabil, remarcabil, deosebit, marcant, ilustru, distins, arogant
 • maturitate - majorat, bărbăție, temeinicie, seriozitate, profunzime

Dex major

 • major, ~ă 1-2 , (Persoană) care a împlinit vârsta legală pentru a putea beneficia de drepturi civile și politice depline. 3 Foarte important principal superior 4 (La jocurile de cărți) Terță (sau cvartă, cvintă) ~ă Serie de trei (sau patru, cinci) cărți de aceeași culoare, în ordine descendentă, începând de la as. 5 Termen ~ Termen care servește de predicat concluziei unui silogism. 6 Premisă ~ă Premisă care conține termenul major al silogismului. 7 Sergent ~ Grad militar între sergent și plutonier. 8-9 , (Persoană) cu gradul de sergent major (6). 10 a Plutonier ~ Cel mai mare grad în ierarhia subofițerilor. 11-12 , (Persoană) cu gradul de plutonier major (10). 13 Locotenent ~ Grad militar în ierarhia ofițerilor între locotenent și căpitan. 14-15 , (Persoană) cu gradul de locotenet major (13). 16 Care are un caracter aspru, dur. 17 Mod ~ Mod a cărui gamă are la bază o terță mare. 18 Gamă ~ă Succesiune de opt sunete muzicale dispuse astfel, încât între treapta a treia și a patra, ca și între a șaptea și a opta, să existe un semiton, iar între celelalte trepte să existe tonuri.


Sinonimul cuvântului major

Sinonimul cuvântului major


Testează-te!