Dicționar de sinonime

Sinonime mișel

Cuvântul „mișel” are următoarele sinonime:

mișel ( adjectiv )
 1. ticălos, netrebnic, mizerabil, păcătos, mârșav, infam, josnic
 2. sărman, nevoiaș, prăpădit, milog, calic
Alte sinonime:
 • biet
 • bolnav
 • deplorabil
 • jalnic
 • lamentabil
 • nenorocit
 • nesănătos
 • slab
 • slăbănog
 • slăbit
 • suferind
 • tras
 • uscățiv
 • fricos
 • incapabil
 • infirm
 • invalid
 • laș
 • lepros
 • necapabil
 • necăjit
 • neputincios
 • sărac
 • schilod
 • abject
 • nedemn
 • nelegiuit
 • nemernic
 • becisnic
 • ticăit
 • pălăvatic
 • proclet
 • bedaș
 • fărădelege
 • vil
 • infect
 • murdar
 • mișelesc
 • rușinos
 • scelerat
 • ignobil
 • sacrileg
 • parșiv
 • scârnav
 • chiolhănos
 • blestemățesc
 • scârbavnic
 • scârbelnic
 • scârbit
 • verigaș
 • verigășos
 • spurcat
 • machiavelic
 • poltron
mișel ( substantiv )
 • cerșetor
 • milog
 • calic
 • fricos
 • incapabil
 • infirm
 • invalid
 • laș
 • lepros
 • necapabil
 • necăjit
 • neputincios
 • nevoiaș
 • prăpădit
 • sărac
 • sărman
 • schilod
 • slăbănog


Sinonime Apropiate

 • josnic - netrebnic, mișel, abject, infam, nedemn, mizerabil, mârșav, ticălos, detestabil
 • mizerabil - ticălos, nemernic, abject, josnic, mârșav, nedemn, netrebnic, infam, păcătos
 • sărac - nevoiaș, sărman, calic, oropsit, necăjit, strâmtorat, mizer, biet, nenorocit
 • infamie - ticăloșie, mârșăvie, nemernicie, mișelie, abjecție, josnicie
 • mișelie - ticăloșie, mârșăvie, infamie, nelegiuire, sărăcie, mizerie
 • infam - ticălos, josnic, nedemn, mârșav, perfid, javră
 • josnicie - ticăloșie, mișelie, infamie
 • biet - sărman, nevoiaș, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns, umil
 • calic - sărac, nevoiaș, oropsit, sărman, zgârcit, avar, egoist, meschin
 • cerșetor - milog, pomanagiu, calic, sărman
 • becisnic - slab, debil, pirpiriu, ticălos, infam, josnic, mizerabil
 • blestemat - afurisit, anatemizat, excomunicat, urgisit, rău, mizerabil, ticălos, mișel, infam
 • milog - cerșetor, sărac, calic, mizer
 • slăbănog - slab, debil, vlăguit, neputincios, infirm, olog
 • turpitudine - ticăloșie, infamie, nelegiuire, mârșăvie

Dex mișel

 • mișel, ~ea 1 a (, oameni) Sărac. 2 a Vrednic de milă mișelos (1), nenorocit. 3 s Vai și ~ sau ~ și vai Vai și amar. 4 a ( obiecte de îmbrăcăminte) Sărăcăcios. 5-6 , a (Om) umil. 7-8 a (Om) slab. 9-10 , a (Om) bolnav. 11-12 , a (Om) infirm. 13-14 , a (Om) lepros. 15-16 s, a (Ban, Olt) (Știulete) mic, nedezvoltat, cu boabe puține și mărunte. 17 Cerșetor. 18-19 , a (Om) din cea mai de jos clasă socială. 20-21 , a (Om) supus. 22-23 , a (Om) ticălos mârșav (5), nemernic, netrebnic. 24-25 , a (Om) laș, fricos. 26 a (Rar, acțiunile, caracterul oamenilor) Mișelesc (2). 27 a (; copii) Neastâmpărat. 28-29 , a (Om) nepriceput. 30 ~u satului Dans popular nedefinit mai îndeaproape. 31 Melodie după care se execută acest dans.
 • MIȘÉL, -EÁ, mișei, -ele, , și 1. (Om) de nimic, ticălos, nemernic; (om) laș, fricos. 2. (Om) de condiție modestă, de rând. 3. ( și ) (Om) sărac, nevoiaș; (om) vrednic de plâns. 4. ( și ) (Om) slab, bolnav, infirm; (om) lipsit de energie. – misellus.


Sinonimul cuvântului mișel

Sinonimul cuvântului mișel


Testează-te!