Dicționar de sinonime

Sinonime biet

Cuvântul „biet” are următoarele sinonime:

biet ( adjectiv )
 1. sărman, nevoiaș, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns
 2. umil, obscur, neînsemnat, insignifiant
Alte sinonime:
 • nemernic
 • păcătos
 • sărăcan
 • ticăit
 • ticălos
 • săget
 • cainic
 • mișel
 • mișelos
 • vrednic de milă
 • regretat
 • răposat
 • decedat


Sinonime Apropiate

 • sărac - nevoiaș, sărman, calic, oropsit, necăjit, strâmtorat, mizer, biet, nenorocit
 • umil - smerit, supus, modest, obsecvios, neînsemnat, simplu, anonim, sărăcăcios, biet
 • mișel - ticălos, netrebnic, mizerabil, păcătos, mârșav, infam, josnic, sărman, nevoiaș
 • nenorocit - nefericit, nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nevoiaș, mișel, dezolat, trist
 • penurie - sărăcie, lipsuri, mizerie, pauperitate
 • sărăcăcios - sărac, mizer, umil
 • funest - nefast, dezastruos, catastrofal, nenorocit, trist, jalnic, mizerabil
 • mizer - prăpădit, nenorocit, sărac
 • nevoiaș - sărac, lipsit, biet
 • calic - sărac, nevoiaș, oropsit, sărman, zgârcit, avar, egoist, meschin
 • deplorabil - jalnic, mizerabil, nenorocit, prăpădit
 • privațiune - lipsă, sărăcie, mizerie
 • scârnav - ticălos, mizerabil, obscen, oribil
 • ignobil - ticălos, mizerabil, javră, josnic
 • indigență - sărăcie, lipsă, mizerie

Dex biet

 • biet, bia ] 1-2 , (Om) vrednic de milă sărman. 3 ( morți) Regretat. 4 Vrednic de dispreț. 5 Fără însemnătate.
 • BIÉT, BIÁTĂ, bieți, -te, 1. (Precedă nume de ființe) Vrednic de milă, de plâns; sărman. ♦ (Despre morți) Regretat. 2. Vrednic de dispreț; fără însemnătate, fără valoare. – bĕdĭnŭ.
 • BIET, BIÁTĂ, bieți, biete, 1. (Precedă nume de ființe) Vrednic de milă, de plâns; sărman. ♦ (Despre morți) Regretat. 2. Vrednic de dispreț; fără însemnătate, fără valoare. – bĕdinŭ.


Sinonimul cuvântului biet

Sinonimul cuvântului biet


Testează-te!