Dicționar de sinonime

Sinonime niște

Cuvântul „niște” are următoarele sinonime:

niște ( adjectiv )
 • câțiva
 • niscai
 • niscaiva


Sinonime Apropiate

 • niscai - niște
 • pace - liniște, armonie, calm, înțelegere, concordie, acalmie, tihnă, astâmpăr, odihnă
 • sperietură - spaimă, frică, teamă, neliniște, tulburare
 • zăcătoare - cadă, staniște, vas (mare)
 • fierbere - clocotire, clocot, ebuliție, efervescență, agitație, frământare, neliniște, tulburare
 • grijă - teamă, frământare, preocupare, neliniște, îngrijorare, temere, aprehensiune, atenție, precauție
 • acalmie - liniște, tihnă, pace
 • agitație - tumult, frământare, neastâmpăr, neliniște, răscoală, răzvrătire, rebeliune
 • angoasă - neliniște, teamă
 • anxietate - neliniște, teamă
 • comoditate - confort, liniște, tihnă, satisfacție
 • departament - minister, administrație, sector
 • echilibru - cumpănă, stabilitate, statornicie, liniște, împăcare, tihnă, armonie, pace, seninătate
 • păs - supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară, neliniște, frământare, grijă
 • greutate - povară, sarcină, încărcătură, pondere, dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns

Dex niște

 • niște 1 (Precedă substantivele la plural, corespunde pluralului articolului nehotărât singular un, o) Exprimă imposibilitatea de a preciza identitatea, cantitatea și, mai rar, calitatea noțiunii exprimate de substantivul înaintea căruia se află Niște cărți. 2 (Înaintea unui substantiv care redă o calitate negativă; ) Sunt niște răi. 3 (Precedă nume de materii; ) Frige niște carne. 4 (; înaintea unui numeral) Oarecare. 5 (; înaintea unui numeral) Un fel de...
 • NÍȘTE (Precedă substantive la pentru a arăta un număr, o cantitate nedeterminată) Niște cărți. ◊ (Înaintea unui substantiv care redă o idee de calitate negativă, accentuează valoarea peiorativă a substantivului) Sunt niște răi! ◊ (Precedă substantive, nume de materie la sau substantive cu sens colectiv) Frige niște carne.nescio quid „nu știu ce”.


Sinonimul cuvântului niște

Sinonimul cuvântului niște


Testează-te!