Dicționar de sinonime

Sinonime pace

Cuvântul „pace” are următoarele sinonime:

pace ( substantiv )
 1. liniște, armonie, calm, înțelegere, concordie, acalmie, tihnă
 2. astâmpăr, odihnă, tăcere, repaus, răgaz
Alte sinonime:
 • odihnă de veci
 • acord
 • împăciuire
 • unire
 • concert
 • potriveală
 • paos
 • lin
 • liniștire
 • molcomire
 • tihneală
 • răzbun
 • potol
 • stare
 • așezare
 • așezământ
 • odihneală
 • păciuire
 • răsuflare
 • destindere
 • senin
 • seninătate
 • isihie
 • pacificare
 • serenitate
 • împăcare
 • reculegere
 • reconciliere
 • învoială


Sinonime Apropiate

 • tihnă - răgaz, odihnă, pace, repaus, calm, comoditate
 • acalmie - liniște, tihnă, pace
 • echilibru - cumpănă, stabilitate, statornicie, liniște, împăcare, tihnă, armonie, pace, seninătate
 • concordie - bună-înțelegere, armonie, acord, congruență
 • armonie - potrivire, concordie, consens, bună-înțelegere, concordanță, echilibru, simetrie, proporție, muzicalitate
 • zăbavă - încetineală, întârziere, lentoare, tărăgăneală, răgaz, odihnă, distracție
 • împăciuire - înțelegere, armonie
 • agitație - tumult, frământare, neastâmpăr, neliniște, răscoală, răzvrătire, rebeliune
 • comoditate - confort, liniște, tihnă, satisfacție
 • concordanță - potrivire, congruență, acord, consonanță, armonie, concordie
 • consens - acord, înțelegere, potrivire, armonie
 • domoli - a liniști, a potoli, a modera, a tempera, a calma, a îmblânzi, a astâmpăra, a înfrâna, a struni
 • pact - învoială, înțelegere, acord, aranjament, tocmeală, tratat, convenție, stipulație
 • păsui - a amâna, a da răgaz, a prelungi, a temporiza
 • potolit - liniștit, temperat, calmat, tihnit, calm, domol, blând, așezat, atenuat

Antonime pace

 • Pace ≠ bătălie, bucluc, luptă, război


Sinonimul cuvântului pace

Sinonimul cuvântului pace


Testează-te!