Dicționar de sinonime

Sinonime greutate

Cuvântul „greutate” are următoarele sinonime:

greutate ( substantiv )
 1. povară, sarcină, încărcătură, pondere
 2. dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns, nevoie, obstacol
 3. apăsare, neliniște, necaz, suferință, efort, osteneală
 4. prestanță, influență, trecere, prestigiu, putere, faimă, înrâurire
Alte sinonime:
 • greutate atomică = masă atomică
 • greutate moleculară = masă moleculară
 • halteră
 • piatră
 • plumb
 • coinac
 • încercare
 • vicisitudine
 • ispită
 • greu
 • problemă
 • șicană
 • adversitate
 • trudă
 • asprime
 • tărhat
 • pond
 • tar
 • tovar
 • tăbârcă
 • greață
 • greime
 • presare
 • presiune
 • strânsoare
 • strânsură
 • impediment
 • inconvenient
 • stavilă
 • opreală
 • poticală
 • potrivnicie
 • scandal
 • sminteală
 • anevoință
 • nevoință
 • poprire
 • stenahorie
 • barieră
 • handicap
 • hop
 • masă atomică
 • masă moleculară


Sinonime Apropiate

 • povară - sarcină, greutate, încărcătură, pondere, chin, trudă, suferință, apăsare
 • dificultate - greutate, anevoință, inconvenient, neajuns, piedică, obstacol, rezistență, impediment
 • balast - lest, povară, încărcătură, greutate, dificultate, sarcină
 • păs - supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară, neliniște, frământare, grijă
 • handicap - dezavantaj, neajuns, impas, greutate, piedică
 • încărcătură - sarcină, povară, greutate, tonaj, umplutură
 • necaz - neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs
 • barieră - rampă, opreliște, zăgaz, periferie, suburbie, mahala, greutate, dificultate, piedică
 • hop - piedică, obstacol, greutate, dificultate, săritură, gropi, hârtoape
 • ananghie - neajuns, constrângere, lipsă, suferință, necaz, dificultate
 • stăvilar - zăgaz, baraj, ecluză, dig, stavilă, obstacol, opreliște, piedică, opoziție
 • vogă - modă, noutate, renume, faimă, prestigiu, reputație, trecere
 • inconvenient - neajuns, dificultate, piedică, dezavantaj
 • baricadă - întăritură, fortăreață, fortificație, zid, obstacol, baraj, piedică, opreliște, stop
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop

Antonime greutate

 • Greutate ≠ ușurință


Sinonimul cuvântului greutate

Sinonimul cuvântului greutate


Testează-te!