Dicționar de sinonime

Sinonime pământesc

Cuvântul „pământesc” are următoarele sinonime:

pământesc ( adjectiv )
 1. terestru, teluric, pământean
 2. profan, laic, mirean
Alte sinonime:
 • civil
 • lumesc
 • mirenesc
 • pamântean
 • terian
 • omenesc
 • fizic
 • trupesc
 • aborigen
 • autohton
 • băștinaș
 • indigen
 • neaoș
 • de pe pământ
 • prozaic


Sinonime Apropiate

 • lumesc - laic, mirean, profan, pământesc
 • pământean - băștinaș, indigen, aborigen, neaoș, muritor, ins, lumesc, mirean, profan
 • laic - mirean, lumesc, profan
 • mirean - laic, lumean, profan
 • sacrilegiu - nelegiuire, profanare, pângărire, crimă, impietate
 • spurca - a murdări, a păta, a degrada, a pângări, a profana
 • velință - țesătură (groasă), pătură, cergă, lăicer, scoarță
 • viola - a silui, a necinsti, a deflora, a batjocori, a nesocoti, a forța, a călca, a contraveni, a profana
 • indigen - autohton, aborigen, băștinaș, pământean
 • întina - a murdări, a pângări, a dezonora, a profana
 • murdări - a păta, a mânji, a îngăla, a întina, a înjosi, a compromite, a profana, a pângări, a necinsti
 • muritor - om, ființă, făptură, pământean
 • necinstit - dezonorat, violat, siluit, pângărit, profanat, incorect, neonest, ilegal
 • băștinaș - autohton, indigen, aborigen, pământean, neaoș
 • cergă - pătură, țol, cuvertură, velință, scoarță, lăicer

Dex pământesc

 • pământesc, ~ească 1 ( ceresc) Care aparține pământului (73). 2 De pe pământ (73). 3 Care trăiește pe pământ (73) terestru. 4 Privitor la pământ (73). 5 Specific pământului (73). 6 Care există în mod real, material, concret. 7 Prozaic. 8 Specific firii omului omenesc. 9 Trupesc. 10-15 Pământean (6, 8-12). 16-17 Obicei ~ Obiceiul pământului (147-148). 18 (; bisericesc) Laic.
 • PĂMÂNTÉSC, -EÁSCĂ, pământești, 1. De pe pământ, specific pământului; terestru. ♦ Propriu omului; omenesc; fizic, trupesc. 2. Băștinaș, autohton. 3. Laic; civil. – Pământ + -esc.
 • PĂMÂNTÉSC ~eáscă (~éști) 1) Care ține de pământ; propriu pământului. 2) rar Care este caracteristic pentru pământeni; de pământean; lumesc; omenesc. /pământ + suf. ~esc
 • pământesc a. ce ține de pământul nostru, de lume: viață pământească.
 • pămentesc, ~ească pământesc
 • pămintesc, ~ească pământesc
 • pementesc, ~ească pământesc
 • pemintesc, ~ească pământesc
 • pămîntésc, -eáscă adj., pl. m. și f. eștĭ (d. pămînt). Terestru, al pămîntuluĭ: globu pămîntesc. Terestru, de pe pămînt: vĭață pămîntească. – Vechĭ și pemint-, pement- și pămint-.
 • PĂMÂNTÉSC adj. s. v. aborigen, autohton, băștinaș, indigen, neaoș, pământean.


Sinonimul cuvântului pământesc

Sinonimul cuvântului pământesc


Testează-te!