Dicționar de sinonime

Sinonime pragmatic

Cuvântul „pragmatic” are următoarele sinonime:

pragmatic ( adjectiv )
 • practic
 • utilitarist
 • realist
Alte sinonime:
 • constructiv
 • eficace
 • empirist
 • experimental
 • funcțional


Sinonime Apropiate

 • practic - folositor, util, eficace, pragmatic, realist, economic
 • pozitiv - avantajos, adecvat, practic, valoros, pragmatic, eficace
 • pozitivism - pragmatism, practicism
 • procedură - practică, formalitate, manieră
 • inaplicabil - nepractic, neizbutit, inutil, eșuat, ratat
 • ineficace - ineficient, nepractic, neputincios, fără rost, zadarnic
 • îndeletnici - a se ocupa, a practica, a profesa
 • întrebuința - a folosi, a utiliza, a practica, a se servi, a consuma, a pierde
 • operant - eficace, practic, dinamic, operativ
 • abordabil - accesibil, la îndemână, practicabil, inteligibil
 • accesibil - la îndemână, abordabil, practicabil, inteligibil
 • aplicație - aplicare, practică, utilizare, aptitudine, chemare, predilecție, atracție, înclinare, râvnă
 • cultiva - a lucra (pământul), a crește (plante / animale), a practica, a prefera (muzica), a se instrui, a citi, a se cizela, a se rafina, a se stila
 • datină - obicei, practică, uz, uzanță, tradiție, lege, orânduială
 • desfundat - destupat, deschis, desțelenit, arat, impracticabil, înnămolit, de nestrăbătut

Dex pragmatic

 • pragmatic,1 Care privește sau urmărește succesul acțiunii, aspectul practic, utilitatea. 2 Care judecă, acționează în funcție de considerente de conjuctură, de utilitate nemijlocită, în dauna obiectivității. 3 Istorie ~ă Lucrare istorică limitată la fapte, la evenimente politice și militare. 4 Istorie care urmărește să tragă din cercetarea trecutului învățăminte pentru prezent și viitor. 5 Sancțiune ~ă Decret dat de țările din apusul Europei, pentru a reglementa o importantă problemă laică sau bisericească. 6 Bazat pe studierea faptelor. 7 Parte a semioticii, în concepția lui Charles Morris, care studiază relația între semnele lingvistice și utilizatorii acestora. 8 Disciplină care se ocupă cu studiul limbii în contextul de comunicare. 9 Care aparține pragmaticii (8). 10 Care se referă la pragmatică (8). 11-12 Care este specific pragmatismului (1-2) pragmatist (1-2). 13-14 Privitor la pragmatism (1-2) pragmatist (3-4).


Sinonimul cuvântului pragmatic

Sinonimul cuvântului pragmatic


Testează-te!