Dicționar de sinonime

Sinonime prevedere

Cuvântul „prevedere” are următoarele sinonime:

prevedere ( substantiv )
 1. intuiție, anticipare, presimțire, deducție, bănuială, grijă, atenție, prudență
 2. preliminare, prescripție, clauză
Alte sinonime:
 • precauție


Sinonime Apropiate

 • presimțire - intuire, bănuială, anticipare, prevestire, deducție, presentiment
 • prudență - prevedere, precauție, atenție, vigilență, circumspecție
 • condiție - clauză, prevedere, prescripție, stipulare, termen, împrejurare, circumstanță, caz, situație
 • prescripție - dispoziție, prevedere, obligație, aviz, indicație, rețetă, anulare, stingere, perimare (jur.)
 • previziune - prezicere, prevedere, anticipare, prognoză
 • fereală - ocolire, evitare, înconjur, pază, precauție, prudență, circumspecție, grijă, teamă
 • grijă - teamă, frământare, preocupare, neliniște, îngrijorare, temere, aprehensiune, atenție, precauție
 • îngrijire - grijă, preocupare, atenție
 • menajament - precauție, grijă, atenție, cruțare, apărare
 • migală - grijă, scrupul, meticulozitate, atenție, scrupulozitate, piguleală, răbdare, stăruință, perseverență
 • atenție - luare-aminte, băgare de seamă, precauție, grijă, vigilență, solicitudine, politețe, amabilitate, stimă
 • clauză - prevedere, dispoziție, stipulare, menținere
 • presupunere - supoziție, bănuială, ipoteză, presupus, închipuire, prepus, prezumție
 • prevestire - prezicere, anticipare, prevenire, pronosticare, avertizare
 • proiect - plan, program, schiță, inițiere, prevedere, preocupare

Dex prevedere

 • prevedere 1 Capacitate de a deduce din fapte anterioare sau prezente evoluția evenimentelor viitoare bănuială, întrezărire, previzionare (1), prognozare (3), preștire. 2 Fapt prevăzut previzionare (2). 3-5 (Obligație) (dispoziție sau) îndrumare înscrisă într-un act normativ prescript, (; rar) previziune (7-9). 6 ~ri sociale Sistem de măsuri privitoare la acordarea de asistență socială persoanelor care și-au pierdut, temporar sau definitiv, capacitatea de muncă ori celor rămași fără susținător în familie. 7 Evaluare realizată pe baze științifice a unui obiectiv care urmează să fie îndeplinit previzionare (3). 8 Precauție legată de evenimente, fenomene neplăcute, posibile previzionare (4). 9 Decizie luată pentrua preveni producerea unui eveniment, a unui fenomen primejdios. 10-11 De (sau ca) ~ (Care servește) pentru a preveni un lucru primejdios care s-ar putea întâmpla. 12 (Rar; ) Cu ~ Cu atenție și prudență. 13 Transparență.
 • PREVEDÉRE, prevederi, 1. Faptul de a (se) prevedea. ♦ (Mai ales la ) Indicație, dispoziție dintr-un tratat, dintr-un act normativ etc. ♦ Prevederi sociale = ansamblu de măsuri privitoare la acordarea asistenței sociale unor persoane care și-au pierdut capacitatea de muncă sau minorilor rămași fără susținători. 2. Prudență, precauție. – prevedea.


Sinonimul cuvântului prevedere

Sinonimul cuvântului prevedere


Testează-te!