Dicționar de sinonime

Sinonime prizărit

Cuvântul „prizărit” are următoarele sinonime:

prizărit ( adjectiv )
 • debil
 • slab
 • pipernicit
 • prăpădit
Alte sinonime:
 • lovit
 • mărunt
 • neimportant
 • neînsemnat
 • rănit
 • chircit
 • degenerat
 • închircit
 • nedezvoltat
 • pirpiriu
 • pricăjit
 • sfrijit
 • nevoiaș
 • sterp
 • scăzut
 • izinit
 • obidnic
 • pimnicit
 • pizghirit
 • răit
 • șiștav
 • miciculat
 • prilestit
 • târcav
 • costeliv
 • jigărit
 • răpciugos
 • slăbănog
 • uscat
 • uscățiv
 • uscăcios
 • mârșav
 • rău
 • sec
 • secățiu
 • secățiv
 • ogârjit
 • pogârjit
 • delicat
 • firav
 • fragil
 • gingaș
 • plăpând
 • slăbuț
 • șubred
 • pițigăiat
 • ticălos
 • gubav
 • morânglav
 • sighinaș


Sinonime Apropiate

 • pirpiriu - mic, pipernicit, mărunt, slăbuț, sfrijit
 • scheletic - vlăguit, slab, uscat, prăpădit
 • slab - debil, vlăguit, costeliv, jigărit, supt, sfrijit, pierit, fricos, ezitant
 • slăbiciune - sfârșeală, extenuare, epuizare, vlăguială, debilitate, scădere, lipsă, carență, defect
 • slăbănog - slab, debil, vlăguit, neputincios, infirm, olog
 • străveziu - transparent, limpede, clar, senin, vizibil, evident, manifest, debil, slab
 • firav - delicat, debil, slăbuț
 • debil - plăpând, delicat, firav, fragil, șubred, slab, fără putere
 • debilita - a slăbi, a se șubrezi
 • becisnic - slab, debil, pirpiriu, ticălos, infam, josnic, mizerabil
 • relaxa - a se odihni, a se destinde, a se recrea, a slăbi, a reduce
 • schelet - osatură, om slab, umbră, slăbănog, schemă, schiță, plan
 • stângaci - neîndemânatic, inabil, neajutorat, nereușit, mediocru, primitiv, slăbuț
 • zdruncina - a zgudui, a scutura, a zgâlțâi, a clătina, a șubrezi, a slăbi, a submina, a vătăma
 • șontorog - șchiop, infirm, olog, bătrân, slăbănog, fără vlagă

Dex prizărit

 • prizărit, ~ă 1 ( animale și plante ori părți ale lor) Care s-a oprit din creștere sau a degenerat din punct de vedere biologic din cauza unor condiții neprielnice (în)chircit, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, sfrijit, (rar) nevoiaș, obidnic, patic, pimnicit, pizghirit, prizăratic, răit. 2 Firav. 3-4 , (Persoană) care duce o viață modestă, grea amărât, nenorocit, prăpădit, sărac, sărman. 5 Lipsit de importanță, de valoare neînsemnat. 6-7 , (Om) rănit2 în război.
 • PRIZĂRÍT, -Ă, prizăriți, -te, ( și ; despre oameni, animale și plante) Care nu s-a dezvoltat bine, care a rămas mic, nedezvoltat, pipernicit; firav. – prizări.
 • PRIZĂRÍT, -Ă, prizăriți, -te, (Despre ființe, mai rar despre plante) Care nu s-a dezvoltat bine; chircit, pipernicit, mic, firav. Slăbuț, prizărit, înfofolit în fel de fel de blăni, Grigore Vîrnav frămînta cu pași osteniți glodul din bătătura conacului. GALAN, Z. R. 121. S-au adunat o mulțime de băieți și fete la școală, între cari eram și eu, un băiet prizărit, rușinos și fricos și de umbra mea. CREANGĂ, A. 2. (Cu pronunțare regională) Un căluț prizărit. Începu a vorbi cătră dînsul. SBIERA, P. 50. ◊ Colbul ridicat din carte-ți l-o sufla din ochelari Și te-o strînge-n două șiruri, așezîndu-te la coadă, În vro notă prizărită sub o pagină neroadă. EMINESCU, O. 1134. – Variantă: prezărit, -ă
 • prizărit a. Mold. 1. slab, mărunt: eram un băiat prizărit, rușinos și fricos CR.; 2. fig. neînsemnat: în vr’o notă prizărită sub o pagină neroadă EM. .


Sinonimul cuvântului prizărit

Sinonimul cuvântului prizărit


Testează-te!