Dicționar de sinonime

Sinonime pirpiriu

Cuvântul „pirpiriu” are următoarele sinonime:

pirpiriu ( adjectiv )
 • mic
 • pipernicit
 • mărunt
 • slăbuț
 • sfrijit
Alte sinonime:
 • jerpelit
 • peticit
 • rupt
 • zdrențăros
 • zdrențuit
 • slab
 • debil
 • chircit
 • degenerat
 • închircit
 • nedezvoltat
 • pricăjit
 • prizărit
 • nevoiaș
 • sterp
 • scăzut
 • izinit
 • obidnic
 • pimnicit
 • pizghirit
 • răit
 • șiștav
 • miciculat
 • prilestit
 • târcav
 • costeliv
 • jigărit
 • prăpădit
 • răpciugos
 • slăbănog
 • uscat
 • uscățiv
 • uscăcios
 • mârșav
 • rău
 • sec
 • secățiu
 • secățiv
 • ogârjit
 • pogârjit
 • delicat
 • firav
 • fragil
 • gingaș
 • plăpând
 • șubred
 • pițigăiat
 • ticălos
 • gubav
 • sighinaș
 • calic
 • necăjit
 • sărac
 • sărman
 • anemic
 • neputincios
 • bicisnic
pirpiriu ( substantiv )
 • calic
 • necăjit
 • nevoiaș
 • sărac
 • sărman


Sinonime Apropiate

 • sărac - nevoiaș, sărman, calic, oropsit, necăjit, strâmtorat, mizer, biet, nenorocit
 • calic - sărac, nevoiaș, oropsit, sărman, zgârcit, avar, egoist, meschin
 • pipernicit - pirpiriu, mărunt, nedezvoltat
 • biet - sărman, nevoiaș, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns, umil
 • necăjit - supărat, amărât, mâhnit, abătut, indispus, trist, sărac, nevoiaș, lipsit
 • mișel - ticălos, netrebnic, mizerabil, păcătos, mârșav, infam, josnic, sărman, nevoiaș
 • nenorocit - nefericit, nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nevoiaș, mișel, dezolat, trist
 • nevoiaș - sărac, lipsit, biet
 • calici - a lăcomi, a fi zgârcit, a sărăci
 • cerșetor - milog, pomanagiu, calic, sărman
 • milog - cerșetor, sărac, calic, mizer
 • penurie - sărăcie, lipsuri, mizerie, pauperitate
 • pișa - a zdrobi, a mărunți, a sfărma, a bătători, a bătuci, a sâcâi, a plictisi, a cicăli, a agasa
 • privațiune - lipsă, sărăcie, mizerie
 • prizărit - debil, slab, pipernicit, prăpădit

Dex pirpiriu

 • pirpiriu, ~ie 1 (; oameni; ) Pirpiri-cosac Fără avere. 2 (; oameni) Sărăcăcios, jerpelit sau prea subțire îmbrăcat. 3 ( îmbrăcăminte) Sărăcăcios. 4 ( îmbrăcăminte) Subțire și necorespunzător pentru vremea friguroasă. 5 ( ființe) Mic și slab firav, pipernicit, prizărit.
 • PIRPIRÍU, -ÍE, pirpirii, 1. (Despre ființe) Care și-a încetat dezvoltarea normală sau a degenerat; firav, pipernicit, jigărit. 2. (Rar) Lipsit de avere. 3. (Despre oameni) Care este îmbrăcat sărăcăcios, jerpelit sau (prea) subțire; (despre îmbrăcăminte) prea subțire, nepotrivit cu vremea friguroasă, jerpelit. – Din pırpıri.


Antonime pirpiriu

 • Pirpiriu ≠ robust, zdravăn


Sinonimul cuvântului pirpiriu

Sinonimul cuvântului pirpiriu


Testează-te!