Dicționar de sinonime

Sinonime sobrietate

Cuvântul „sobrietate” are următoarele sinonime:

sobrietate ( substantiv )
 • cumpătare
 • ponderație
 • simplitate
 • austeritate
 • rigorism
 • moderație
Alte sinonime:
 • modestie
 • simplicitate
 • gravitate
 • severitate
 • asprime
 • măsură
 • concizie
 • echilibru


Sinonime Apropiate

 • temperanță - reținere, moderație, cumpătare, sobrietate, măsură, echilibru
 • chibzuială - chibzuință, socoteală, cumpănire, cumpăt, moderație, rațiune, tact, ponderație, continență
 • continență - abstinență, reținere, înfrânare, moderație, cumpătare
 • cumpăt - stăpânire de sine, calm, echilibru, chibzuială, cumpătare, măsură, moderație, socoteală, tact
 • cumpătare - cumpăt, măsură, moderație
 • modestie - simplicitate, sobrietate, mediocritate
 • naivitate - candoare, inocență, ingenuitate, credulitate, nevinovăție, simplitate, neștiință, ignoranță, stupiditate
 • nechibzuință - nesocotință, necugetare, imprudență, necumpătare, ușurință
 • abuz - exces, necumpătare, surplus, abatere, infracțiune, ilegalitate, samavolnicie
 • asceză - pustnicie, ascetism, sobrietate (maximă)
 • exces - exagerare, abuz, necumpătare, excedent, surplus, adaos
 • măsură - mărime, cantitate, dimensiune, întindere, proporție, valoare, putere, tărie, forță

Dex sobrietate

 • SOBRIETÁTE 1. Însușirea de a fi sobru; simplitate, concizie, austeritate (în aspect, în felul de a fi). 2. Cumpătare, moderație în felul de a mânca, de a bea, de a se îmbrăca etc. – Din sobriété, sobrietas, -atis.
 • SOBRIETÁTE, sobrietăți, 1. (În artă) Însușirea de a nu conține nimic de prisos, excesiv sau inutil; simplitate, concizie. El se deosebise de cînd era în școală printr-o neobișnuită sobrietate și preciziune de stil. VLAHUȚĂ, O. A. III 76. De nu s-ar deosebi, pe subt această mișcare, sobrietatea de linii a artelor antice... s-ar putea crede că acest episod a fost schițat de penelul energic al lui Rubens. ODOBESCU, S. III 124. 2. Cumpătare, moderație în felul de a mînca, de a se îmbrăca etc.; înfrînare, temperanță, simplitate. populația este îmbrăcată ca și în celelalte orașe ale Uniunii Sovieticeținută simplă pînă la sobrietate. SAHIA, U.R.S.S. 30. Cînd cineva ia în băgare de seamă hrana poporului nostru... nu știe de ce se minunează mai mult, de sobrietatea sau de învîrtoșarea lui la muncă. I. IONESCU, M. 203.
 • SOBRIETÁTE 1. Însușirea a ceea ce este sobru; simplitate, concizie. 2. Cumpătare, moderație, măsură; înfrânare, temperanță. .
 • SOBRIETÁTE 1. însușirea a ceea ce este sobru; simplitate, concizie. 2. cumpătare, moderație, măsură. (< fr. sobriété, lat. sobrietas)
 • SOBRIETÁTE f. Caracter sobru; austeritate; cumpătare. /<lat. sobrietas, ~atis, fr. sobriété
 • sobrietate f. cumpătare.


Sinonimul cuvântului sobrietate

Sinonimul cuvântului sobrietate


Testează-te!