Dicționar de sinonime

Sinonime specie

Cuvântul „specie” are următoarele sinonime:

specie ( substantiv )
 • speță
 • gen
 • fel
 • soi
 • rasă
 • varietate
 • clasă
 • categorie
 • sort
Alte sinonime:
 • sămânță
 • strană
 • chip
 • neam
 • tip
 • madea
 • sad
 • plasă
 • mod
 • specimen
 • modru
 • seamă
 • poamă
 • sculă
 • stambă
 • tacâm
 • rudă


Sinonime Apropiate

 • speță - specie, fel, soi, varietate, categorie
 • clasă - categorie, fel, gen, soi, specie, tip, varietate, grup, ierarhie
 • varietate - diversitate, felurime, specie, soi, tip, fel, categorie
 • gen - fel, mod, soi, tip, varietate, categorie, clasă, manieră, stil
 • categorie - clasă, grupare, fel, gen, speță, soi, chip, fel, gen
 • strat - patul, răzor, brazdă, sediment, depozit, pătură, categorie, clasă, grupare
 • calibru - mărime, volum, dimensiune, fel, soi, speță, gen, sort
 • pănură - dimie, aba, postav, stofă, fel, gen, categorie
 • împlini - a completa, a întregi, a rotunji, a (se) dezvolta, a crește, a se îngrășa, a realiza, a executa, a înfăptui
 • promova - a avansa, a înainta, a progresa, a trece (clasa), a absolvi, a termina
 • sădi - a planta, a semăna, a răsădi
 • sămânță - bob, grăunte, sursă, izvor, germene, cauză, motiv, pretext, specie
 • schița - a trasa, a creiona, a contura, a concepe, a imagina, a plănui
 • sistematiza - a ordona, a aranja, a clasa, a regulariza
 • șansă - noroc, posibilitate, prilej, sorți, circumstanță (favorabilă)

Dex specie

 • SPÉCIE, specii, 1. Categorie sistematică fundamentală subordonată genului, care cuprinde animale și plante cu trăsături și însușiri comune. 2. Soi, fel, varietate; clasă, categorie. 3. Noțiune care cuprinde un grup de obiecte cu însușiri esențiale comune și care se subordonează genului. – Din species. espèce.
 • SPÉCIE, specii, 1. Categorie (reprezentînd o subdiviziune a genului) care cuprinde ființele cu trăsături și caracteristici comune. Crearea pășunilor artificiale... necesită cel puțin 4-5 specii de plante furajere, anuale și perene. SCÎNTEIA, 1954, 2881. Pe ce documente se pot stabili rasele și speciile de animale la d-voastră? BART, S. M. 106. 2. Categorie, fel, clasă, soi, varietate. Tufănica este cînd albă... cînd galbenă... cînd ruginie... Iar între aceste specii prosperează o mulțime de subspecii, crescute cu răbdare în taina serelor. GALACTION, O. I 325. – Variantă: (rar) spéție (MACEDONSKI, O. IV 85)
 • SPÉCIE, specii, 1. Categorie (reprezentând o subdiviziune a genului) care cuprinde ființe cu trăsături și caracteristici comune. 2. Soi, varietate, clasă, categorie. – species ( espèce).
 • SPÉCIE 1. Subdiviziune a genului care cuprinde ființe cu trăsături și caracteristici comune. ◊ Specie literară = clasă de opere grupate după un criteriu unitar, aparținând genului literar. 2. Soi, fel, varietate, categorie; speță. .


Sinonimul cuvântului specie

Sinonimul cuvântului specie


Testează-te!