Dicționar de sinonime

Sinonime varietate

Cuvântul „varietate” are următoarele sinonime:

varietate ( substantiv )
 1. diversitate, felurime
 2. specie, soi, tip, fel, categorie
Alte sinonime:
 • multiplicitate
 • multilateralitate
 • pluralitate
 • variație
 • chip
 • gen
 • neam
 • sort
 • madea
 • sad
 • plasă
 • clasă
 • speță
 • rudă
 • mod
 • specimen
 • modru
 • amestec
 • cantitate
 • melanj
 • subdiviziune


Sinonime Apropiate

 • specie - speță, gen, fel, soi, rasă, varietate, clasă, categorie, sort
 • speță - specie, fel, soi, varietate, categorie
 • felurime - varietate, diversitate, pluralitate
 • clasă - categorie, fel, gen, soi, specie, tip, varietate, grup, ierarhie
 • gamă - serie, evantai, șir, succesiune, varietate, diversitate, felurime
 • gen - fel, mod, soi, tip, varietate, categorie, clasă, manieră, stil
 • diversitate - felurime, pluralitate, variație
 • pănură - dimie, aba, postav, stofă, fel, gen, categorie
 • sămânță - bob, grăunte, sursă, izvor, germene, cauză, motiv, pretext, specie
 • strat - patul, răzor, brazdă, sediment, depozit, pătură, categorie, clasă, grupare
 • fel - procedeu, manieră, mod, chip, sistem, cale, varietate, soi, gen
 • breaslă - tagmă, corporație, rang, categorie, cin
 • corporație - breaslă, tagmă, cin, categorie
 • divizie - mare unitate militară, comandament, categorie sportivă
 • castă - tagmă, categorie

Dex varietate

 • VARIETÁTE, varietăți, 1. Calitatea a ceea ce este divers, variat; felurime, diversitate. ♦ (La ) Spectacol distractiv, ușor, alcătuit din cântece, dansuri, numere de circ, recitări, cuplete etc. 2. Formă (diferită), soi (deosebit). ♦ Individ (sau grup de indivizi) care se diferențiază în cadrul unei specii prin unele particularități morfologice; categorie sistematică inferioară speciei. – Din variete, varietas, -atis.
 • VARIETÁTE, varietăți, 1. Faptul că un lucru prezintă mai multe aspecte deosebite între ele; felurime, diversitate. privește în vitrina magazinului la varietatea stofelor. SAHIA, N. 98. Iată întinsa și strălucitoarea baltă a Poleiului, vestită pentru mulțimea și varietatea peștilor ei. VLAHUȚĂ, R. P. 14. Cînd ne gîndim ce varietate de subiecte tratează Lenau, ni se pare că e imposibil a afla ce e caracteristic tuturora. IONESCU-RION, 81. 2. Formă (diferită), soi (deosebit). În diferite regiuni ale U.R.S.S., prin introducerea largă a mașinilor, munca de pe ogoare se transformă tot mai mult într-o varietate a muncii industriale. SCÎNTEIA, 1953, 2789. Teatru de varietăți = varieteu. ◊ (Eliptic) În curînd ea va debuta pe scena varietăților. ALECSANDRI, O. P. 130. ♦ Grup de indivizi care se diferențiază prin unele mici particularități morfologice în cadrul unei specii. Varietate de grîu.Diferite specii precum și varietățile lor, se disting prin mărime, prin coloritul penelor. ODOBESCU, S. III 27


Sinonimul cuvântului varietate

Sinonimul cuvântului varietate


Testează-te!