Dicționar de sinonime

Sinonime umbla

Cuvântul „umbla” are următoarele sinonime:

umbla ( verb )
 1. a merge, a se mișca, a se deplasa, a circula, a trece, a străbate, a cutreiera
 2. a frecventa
 3. a funcționa
Alte sinonime:
 • merge
 • a se duce
 • a se purta
 • circula
 • colinda
 • călători
 • hoinări
 • purta
 • funcționa
 • încerca
 • căuta
 • a cotrobăi
 • a răscoli
 • a scormoni
 • a scotoci
 • a scociorî
 • a scodoli
 • a scorbeli
 • a bodicăi
 • a corleși
 • a cotili
 • a hojbăi
 • a scobârlăi
 • a bârcâi
 • a boltăi
 • a bulduși
 • a burfăi
 • a cobârlui
 • a cociobăi
 • a scofeli
 • a scorteli
 • a [se] folosi
 • a întrebuința
 • a se servi
 • a se sluji
 • a utiliza
 • a uza
 • a păsa
 • a [se] circula
 • a [se] merge
 • a colinda
 • a călători
 • a voiaja
 • a drumui
 • a strănici
 • a hoinări
 • a peregrina
 • a rătăci
 • a vagabonda
 • a flana
 • a purta
 • a căuta
 • a încerca
 • a se plimba
 • a fi în mișcare
 • a se ține după cineva
 • a urma pe cineva
 • a pribegi


Sinonime Apropiate

 • circula - a umbla, a se mișca, a se deplasa, a merge, a curge, a se răspândi, a se întinde, a se transmite, a se lăți
 • mișca - a se deplasa, a se duce, a merge, a umbla, a mâna, a acționa, a urni, a muta, a clinti
 • cutreiera - a colinda, a umbla, a străbate, a parcurge, a merge, a peregrina, a hoinări, a vagabonda
 • traversa - a trece, a străbate, a merge (peste)
 • flux - val, năvală, revărsare, debit, curent, circulație, deplasare, mișcare (intensă), maree
 • frecventa - a vizita, a umbla, a merge (mereu), a urma (regulat)
 • bătut - lovit, atins, agresat, îndesat, bătătorit, bătucit, circulat, umblat, frecventat
 • călători - a umbla, a merge, a voiaja, a se deplasa
 • circulat - umblat, bătut, bătătorit, frecventat
 • circulație - umblet, mișcare, deplasare, răspândire, uz, difuzare
 • curge - a se scurge, a picura, a se prelinge, a se deplasa, a trece, a merge
 • deplasa - a mișca, a merge, a duce, a mâna, a schimba
 • mișcare - deplasare, plecare, mers, umblet, agitație, circulație, animație, forfotă, vânzoleală
 • umblat - călătorit, voiajat, circulat, frecventat, folosit
 • peregrina - a cutreiera, a colinda, a călători, a umbla, a hoinări

Sinonimul cuvântului umbla

Sinonimul cuvântului umbla


Testează-te!