Dicționar de sinonime

Sinonime aprig

Cuvântul „aprig” are următoarele sinonime:

aprig ( adjectiv )
 1. iute, focos, impetuos, pornit, nestăpânit
 2. aspru, dârz, nemilos, înverșunat, violent
 3. lacom, rapace, hrăpăreț, nesătul, cupid
Alte sinonime:
 • rău
 • disputat
 • cumplit
 • puternic
 • sălbatic
 • sireap
 • vijelios
 • zmeios
 • furtunos
 • impulsiv
 • înflăcărat
 • înfocat
 • năvalnic
 • nedomolit
 • nepotolit
 • nestăvilit
 • tumultuos
 • vehement
 • aprins
 • viforos
 • vulcanic
 • barbar
 • brutal
 • câinos
 • crâncen
 • crud
 • crunt
 • feroce
 • fioros
 • hain
 • inuman
 • necruțător
 • neiertător
 • neîmblânzit
 • neînduplecat
 • neîndurat
 • neîndurător
 • neomenos
 • neuman
 • sângeros
 • sanguinar
 • năsilnic
 • tare
 • pogan
 • avan
 • hapsân
 • jestoc
 • neomenit
 • sanguinic
 • sălbăticos
 • dur
 • negru
 • apucător
 • încrâncenat
 • îndârjit
 • neîmpăcat
 • vajnic
 • încleștat
 • mare
 • groaznic
 • înfiorător
 • înfricoșător
 • îngrozitor
 • nebun
 • intens
 • strașnic
 • zdravăn


Sinonime Apropiate

 • vehement - impetuos, nestăpânit, năvalnic, violent, furtunos, furios, iute, aprins, înfocat
 • hrăpăreț - lacom, rapace, avid, nesațul, strângător
 • nestăpânit - aprig, focos, nestăvilit, vijelios, impetuos, năvalnic, impulsiv, agresiv, bătăios
 • coleric - agresiv, mânios, irascibil, aprig, nestăpânit, iute, violent
 • cupid - lacom, nesătul, hrăpăreț, însetat
 • iute - sprinten, vioi, alert, repede, grăbit, aprig, impulsiv, nestăpânit, precipitat
 • lacom - mâncăcios, pofticios, mâncău, nesătul, gurmand, avid, ahtiat, apucător, hrăpăreț
 • neîmpăcat - nemulțumit, nesatisfăcut, descumpănit, îndârjit, aprig, înverșunat, neînduplecat, violent, nepotolit
 • acerb - aspru, nemilos, teribil, înverșunat, necruțător
 • dârz - curajos, hotărât, cutezător, aprig, înverșunat, brav, inimos, neclintit, neînduplecat
 • disputat - aprig, dârz, aprins, înverșunat
 • aspru - acerb, nemilos, crunt, crâncen, rău, dur, violent, sever, brutal
 • rău - afurisit, mizerabil, brutal, neomenos, aspru, nedomolit, aprig, crâncen, violent
 • răstit - aspru, pornit, repezit, amenințător, ostil, acuzator, mânios
 • violent - vehement, dezlănțuit, furtunos, nestăpânit, năvalnic, impulsiv, coleric, belicos, abuziv

Dex aprig

 • aprig, ~ă , 1-2 ( oameni; construit cu prepoziția la) Lacom, hrăpăreț. 3 Neîndurător. 4 Irascibil. 5 Impetuos. 6 Grozav. 7 ( animale) Sălbatic. 8 Aspru. 9 Puternic. 10 (; conformații ale naturii) Primejdios. 11 Cu toată puterea, cu impetuozitate, cu strășnicie.
 • ÁPRIG, -Ă, aprigi, -ge, 1. (Adesea adverbial) Iute, înfocat, nestăpânit. 2. (Adesea adverbial) Aspru2, crunt, nemilos, înverșunat. 3. Lacom, hrăpăreț. Om aprig la câștig. 4. (; despre un loc, un teritoriu etc.) Care este greu de parcurs, de urcat; care este plin de primejdii. –


Antonime aprig

 • Aprig ≠ calm, domol, temperat, blajin, blând, liniștit, stăpânit, lin, ușor


Sinonimul cuvântului aprig

Sinonimul cuvântului aprig


Testează-te!