Dicționar de sinonime

Sinonime nenorocit

Cuvântul „nenorocit” are următoarele sinonime:

nenorocit ( adjectiv )
 1. nefericit, nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nevoiaș, mișel
 2. dezolat, trist, deprimat, jalnic, tragic
Alte sinonime:
 • biet
 • amărât
 • dezastruos
 • dureros
 • milos
 • deplorabil
 • neferice
 • pătimaș
 • sărac
 • pauper
 • nemernic
 • păcătos
 • sărăcan
 • ticăit
 • ticălos
 • săget
 • cainic
 • mișelos
 • prăpădit
 • pârlit
 • catastrofal
 • fatal
 • funest
 • lamentabil
 • mizerabil
 • deprimant
 • dezolant


Sinonime Apropiate

 • sărac - nevoiaș, sărman, calic, oropsit, necăjit, strâmtorat, mizer, biet, nenorocit
 • funest - nefast, dezastruos, catastrofal, nenorocit, trist, jalnic, mizerabil
 • mișel - ticălos, netrebnic, mizerabil, păcătos, mârșav, infam, josnic, sărman, nevoiaș
 • biet - sărman, nevoiaș, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns, umil
 • lamentabil - deplorabil, jalnic, mizerabil, trist, penibil
 • deplorabil - jalnic, mizerabil, nenorocit, prăpădit
 • dureros - întristător, nenorocit, jalnic, chinuitor, amarnic, trist, melancolic, duios
 • tragic - dezastruos, groaznic, dureros, sfâșietor, zguduitor, jalnic
 • jalnic - trist, dureros, sfâșietor, de plâns, lugubru, funerar, sinistru, deplorabil, lamentabil
 • josnic - netrebnic, mișel, abject, infam, nedemn, mizerabil, mârșav, ticălos, detestabil
 • lugubru - jalnic, sumbru, macabru, groaznic, tragic, funebru
 • melancolic - trist, dezolat, elegiac, întristat, posomorât, abătut
 • mișelie - ticăloșie, mârșăvie, infamie, nelegiuire, sărăcie, mizerie
 • mizer - prăpădit, nenorocit, sărac
 • murdărie - jeg, mizerie, bălăcărie, impuritate, josnicie, abjecție, degradare, mișelie, infamie

Dex nenorocit

 • nenorocit, ~ă 1-2 , (Ființă) care se găsește într-o situație vrednică de plâns nevoiaș (3). 3-4 , (Ființă) care este lipsită de noroc. 5-6 , (Ființă) care este lipsită de fericire nefericit (1-2). 7-8 , (Ființă) care are de îndurat o mare suferință nefericit, mișelos biet. 9 ( stări, situații ) Care inspiră milă trist, jalnic. 10 ( starea, mediul în care se află cineva) Care este într-o situație foarte proastă. 11 (; starea, mediul în care se află cineva) Sărăcăcios. 12-13 , (Om) sărman. 14 Mizer. 15 Care aduce o nenorocire nenorocitor (1). 16 Care constituie o nenorocire nenorocitor (2). 17 Dezastruos. 18 Nefast. 19 Tragic. 20 Detestabil. 21-22 , (Om) ticălos. 23 Termen de dispreț la adresa unei persoane.
 • NENOROCÍT, -Ă, nenorociți, -te, , și 1. , și (Persoană) care se găsește într-o situație vrednică de plâns, care este lipsită de noroc, de fericire, care are de îndurat un mare necaz, o mare suferință; (om) nefericit. 2. (Despre situații) Care inspiră milă, tristețe; vrednic de plâns, dureros, trist, jalnic. ♦ (Despre starea, mediul în care se află cineva) Care denotă o situație foarte proastă, vrednică de plâns; sărac, sărăcăcios. 3. Care aduce sau constituie o nenorocire (2); dezastruos, funest, nefast, tragic. 4. , și (Om) ticălos, de nimic. – nenoroci.


Sinonimul cuvântului nenorocit

Sinonimul cuvântului nenorocit


Testează-te!