Dicționar de sinonime

Sinonime desigur

Cuvântul „desigur” are următoarele sinonime:

desigur ( adverb )
 • da
 • bineînțeles
 • de acord
 • fără îndoială
 • firește
 • precis
 • negreșit
 • neîndoielnic
Alte sinonime:
 • absolut
 • cert
 • garantat
 • indiscutabil
 • natural
 • neîndoios
 • normal
 • sigur
 • dar
 • helbet


Sinonime Apropiate

 • negreșit - firește, bineînțeles, desigur, sigur, neîndoielnic, cert, neapărat, cu siguranță
 • firește - desigur, bineînțeles, precis, absolut, certamente
 • bineînțeles - desigur, neîndoielnic, cert, categoric, firește
 • indiscutabil - cert, neîndoielnic, hotărât, precis, sigur, incontestabil, categoric
 • bine - așa, just, perfect, de acord, desigur, tare, vârtos, zdravăn, plăcut
 • garantat - asigurat, sigur, neîndoielnic, precis, categoric, absolut
 • pact - învoială, înțelegere, acord, aranjament, tocmeală, tratat, convenție, stipulație
 • potriveală - concordanță, armonizare, congruență, potrivire, acord, corespondență, suprapunere, brodeală, coincidență
 • subscrie - a semna, a iscăli, a aproba, a fi de acord, a subsemna, a confirma
 • științific - riguros, precis, verificat, garantat, prestigios, solid
 • vag - neclar, imprecis, nesigur, confuz, nedeslușit
 • vizibil - evident, clar, vădit, limpede, neîndoielnic
 • fidel - devotat, credincios, statornic, constant, atașat, sigur, precis, exact, întocmai
 • fix - nemișcat, neclintit, stabil, înțepenit, imobil, precis, exact
 • gâlceavă - ceartă, conflict, dezacord, diferend, discordie, disensiune, animozitate, neînțelegere, dispută

Dex desigur

 • desigur 1 În mod hotărât. 2 Fără îndoială. 3 Cu siguranță. 4 Negreșit. 5 Bineînțeles. 6 Da.
 • DESÍGUR 1. Da. 2. Fără îndoială, cu siguranță, negreșit, bineînțeles. – De4 + sigur.
 • DESÍGUR 1. (Formulă de afirmație) Da. Pot închide fereastra?Desigur. 2. În mod precis, fără îndoială, cu siguranță, negreșit. Neputînd să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire? Ei vor aplauda, desigur, biografia subțire Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare. EMINESCU, O. I 134. Ar primi, desigur, să-ți fie editor. ODOBESCU, S. III 12.
 • DESÍGUR adv. Fără îndoială; cu siguranță; bineînțeles. /de + sigur
 • sígur, -ă adj. (ngr. siguros, d. venețianu segúro, it. sicúro, lat. secúrus. V. asigur). Demn de încredere, care nu produce îngrijorare, pe care te poți bizuĭ: prieten, leac, drum sigur. Cert, neîndoĭos: fapt sigur, victorie sigură. Adv. În mod sigur: îțĭ spun sigur că-ĭ așa. De sigur, se înțelege, fără îndoĭală: de sigur că voĭ venĭ, voĭ venĭ de sigur. La sigur, cu siguranță: cu acest leac te vindecĭ la sigur. A veni la sigur, a veni la ceva sigur (de ex., la un chilipir): hoțu venea la sigur.
 • desigur
 • de sigur.
 • DESÍGUR adv. 1. absolut, bineînțeles, cert, firește, garantat, indiscutabil, natural, negreșit, neîndoielnic, neîndoios, normal, precis, sigur. (- Crezi că sosesc azi? – ~!) 2. v. da.


Sinonimul cuvântului desigur

Sinonimul cuvântului desigur


Testează-te!