Dicționar de sinonime

Sinonime pact

Cuvântul „pact” are următoarele sinonime:

pact ( substantiv )
 1. învoială, înțelegere, acord, aranjament, tocmeală
 2. tratat, convenție, stipulație
Alte sinonime:
 • combinație
 • contract
 • învoire
 • legământ
 • tranzacție
 • legătură
 • târg
 • tocmire
 • prinsoare
 • așezământ
 • cuvânt
 • simfonie
 • sulf
 • șart
 • șustă


Sinonime Apropiate

 • aranjament - înțelegere, acord, învoială, potrivire, tranzacție, pact, plan, proiect, prospect
 • convenție - înțelegere, acord, legământ, pact, contract, tratat
 • acord - înțelegere, învoire, consens, asentiment, concordanță, învoială, pact, tranzacție, convenție
 • contract - învoială, acord, înțelegere, pact, tranzacție, tocmeală
 • tratat - pact, convenție, înțelegere, tranzacție, acord, studiu, analiză, carte
 • legământ - obligație, îndatorire, angajament, parolă, jurământ, juruință, acord, convenție, pact
 • gâlceavă - ceartă, conflict, dezacord, diferend, discordie, disensiune, animozitate, neînțelegere, dispută
 • coaliție - alianță, unire, asociere, înțelegere, convenție
 • concordie - bună-înțelegere, armonie, acord, congruență
 • conflict - ceartă, neînțelegere, dezacord, ciocnire, dispută, gâlceavă, război, conflagrație
 • consens - acord, înțelegere, potrivire, armonie
 • dezacord - neînțelegere, diferend, disensiune
 • disensiune - neînțelegere, gâlceavă, dezacord, conflict
 • consimțământ - încuviințare, acord, aprobare, învoială
 • pace - liniște, armonie, calm, înțelegere, concordie, acalmie, tihnă, astâmpăr, odihnă

Dex pact

 • pact2 Arendă.
 • pact1 1 Înțelegere scrisă între două părți convenție, învoială, legământ. 2 Contract. 3 (; rar; ) ~ fundamental Constituție a unui stat. 4 (; rar; ) ~ constituțional Înțelegere dintre cetățenii unei țări de a respecta stipulațiile constituției. 5 ~ succesoral Înțelegere prin care una dintre părți se obligă să cedeze celeilalte o parte din drepturile sale de moștenire. 6 Tratat internațional, bilateral sau multilateral, cu caracter solemn, privind relații politice între state, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau al colaborării strânse între semnatari.
 • PACT, pacte, 1. Denumire dată unor tratate internaționale, bilaterale sau multilaterale, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau al colaborării între semnatari. 2. Înțelegere (scrisă) între două părți; învoială, convenție. – Din pacte, pactum, Pakt.
 • PACT, pacte, 1. Denumire dată unor tratate internaționale, bilaterale sau multilaterale, cu caracter solemn, privind relațiile politice între state, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau al colaborării strânse între semnatari. 2. Înțelegere (scrisă) între două părți; învoială, convenție. – Din pacte, pactum, Pakt.


Sinonimul cuvântului pact

Sinonimul cuvântului pact


Testează-te!