Dicționar de sinonime

Sinonime garantat

Cuvântul „garantat” are următoarele sinonime:

garantat ( adjectiv )
 • asigurat
 • sigur
 • neîndoielnic
 • precis
 • categoric
 • absolut
Alte sinonime:
 • chezășuit
garantat ( adverb )
 • desigur
 • absolut
 • bineînțeles
 • cert
 • firește
 • indiscutabil
 • natural
 • negreșit
 • neîndoielnic
 • neîndoios
 • normal
 • precis
 • sigur


Sinonime Apropiate

 • firește - desigur, bineînțeles, precis, absolut, certamente
 • negreșit - firește, bineînțeles, desigur, sigur, neîndoielnic, cert, neapărat, cu siguranță
 • bineînțeles - desigur, neîndoielnic, cert, categoric, firește
 • desigur - da, bineînțeles, de acord, fără îndoială, firește, precis, negreșit, neîndoielnic
 • indiscutabil - cert, neîndoielnic, hotărât, precis, sigur, incontestabil, categoric
 • ferm - hotărât, decis, intransigent, neclintit, neabătut, categoric, indiscutabil, cert, neîndoios
 • incontestabil - sigur, cert, evident, categoric, indiscutabil
 • absolut - complet, deplin, total, cert, sigur, neapărat, categoric, stringent
 • peremptoriu - indiscutabil, categoric, cert
 • indubitabil - neîndoios, sigur, cert, hotărât
 • întocmai - exact, la fel, aidoma, asemenea, deopotrivă, da, desigur, tocmai, absolut
 • necondiționat - neprecupețit, absolut, total, neîngrădit, categoric, ferm, hotărât, net, cert
 • necontestat - recunoscut, evident, sigur, cert, hotărât, neîndoielnic
 • nesmintit - sigur, cert, categoric
 • cert - sigur, neîndoielnic, adevărat, pozitiv, veridic, concret, palpabil, real, ferm

Dex garantat

 • garantat, ~ă 1 ( un obiect, o marfă) A cărui valoare sau calitate este certificată, asigurată. 2 Sigur, neîndoielnic.
 • GARANTÁT, -Ă, garantați, -te, (Despre mărfuri) A cărui valoare, calitate, funcționare etc. sunt asigurate de acela care a vândut marfa. ♦ (Adverbial; ) Sigur, neîndoielnic. – garanta.
 • GARANTÁT, -Ă, garantați, -te, (În limbaj comercial, despre mărfuri) Pentru care se dă garanție, a cărui valoare sau calitate este asigurată (de cineva). Ceasornic garantat. ◊ (Adverbial, familiar) Sigur, neîndoielnic. Așa se va întîmpla. Garantat!
 • GARANTÁT, -Ă (Despre mărfuri, obiecte etc.) A căror funcționare sau valoare sunt asigurate de fabricant sau vânzător. ♦ Sigur, neîndoielnic. .
 • GARANTÁT, -Ă (despre mărfuri, obiecte etc.) a cărui funcționare sau valoare sunt asigurate de fabricant sau vânzător. ◊ sigur, neîndoielnic. (< garanta)
 • GARANTÁT1 adv. Fără îndoială; neîndoielnic; sigur. /v. a garanta
 • GARANTÁT2 ~tă (~ți, ~te) (despre mărfuri) Care este asigurat printr-o garanție pentru calitate sau valoare. /v. a garanta
 • garanta 1 A-și lua răspunderea cu averea sa că datoria făcută de altcineva va fi achitată conform obligațiilor stabilite. 2-3 A da cuiva siguranța că va avea ceva. 4-5 A răspunde de valoarea, de calitatea unui obiect. 6-7 A se angaja că aparatul vândut va funcționa corespunzător și că, în caz de defecțiune, va fi reparat. 8-9 A da asigurări că faptele sau comportarea altuia vor fi corespunzătoare, pozitive


Sinonimul cuvântului garantat

Sinonimul cuvântului garantat


Testează-te!