Dicționar de sinonime

Sinonime egalitate

Cuvântul „egalitate” are următoarele sinonime:

egalitate ( substantiv )
 1. echivalență, paritate
 2. echitate, dreptate, justețe, nepărtinire
 3. netezime, regularitate
Alte sinonime:
 • potrivire
 • identitate
 • uniformitate


Sinonime Apropiate

 • dreptate - echitate, corectitudine, cinste, omenie, adevăr, justețe, obiectivitate, nepărtinire, integritate
 • strâmbătate - nedreptate, abuz, injustiție, inechitate
 • inechitate - nedreptate, injustiție, strâmbătate
 • inegalitate - disproporționalitate, diferență, imparitate
 • echitate - dreptate, justiție, omenie
 • sinuozitate - curbă, cotitură, neregularitate
 • tron - jeț, scaun regal, domnie, regalitate, stăpânire
 • intermitență - discontinuitate, neregularitate
 • luciu - strălucire, luminozitate, lustru, netezime
 • neregularitate - abatere, deviere, eroare, greșeală, ondulație, sinuozitate, accident, iregularitate
 • obiectivitate - corectitudine, realism, imparțialitate, nepărtinire
 • abuz - exces, necumpătare, surplus, abatere, infracțiune, ilegalitate, samavolnicie
 • adevăr - realitate, veridicitate, veracitate, real, autenticitate, exactitate, justețe
 • disimetrie - asimetrie, dezechilibrare, inegalitate
 • exactitate - precizie, rigoare, concordanță, punctualitate, conformitate, justețe, fidelitate

Dex egalitate

 • egalitáte 1 Principiu potrivit căruia tuturor oamenilor (statelor sau națunilor) li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri prevăzute de regula de drept. 2 Situație în care oamenii (statele sau națiunile) au aceleași drepturi, aceleași îndatoriri, aceleași avantaje 3 Situație în care mai mulți participanți sau mai multe echipe realizează același număr de puncte în cadrul aceluiași concurs sau în clasamentul general. 4 Stare, situație a două sau a mai multe obiecte, fenomene care sunt sau au ajuns la același nivel (de evoluție, de dezvoltare, de importanță, al calității, al intensității ). 5 Relație între două sau mai multe cantități, elemente, termeni egali. 6 (; ; ) Expresie a acestei relații scrise cu ajutorul semnului egal. 7 Însușire sau calitate de a fi egal.
 • EGALITÁTE, egalități, 1. Faptul de a fi egal; stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele. ♦ Uniformitate, uniformizare. ♦ (Sport) Situație în care mai mulți participanți realizează același număr de puncte în cadrul aceluiași concurs. 2. Principiu potrivit căruia tuturor oamenilor și tuturor statelor sau națiunilor li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri, prevăzute de regula de drept; situație în care oamenii se bucură de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri. 3. Relație între două sau mai multe cantități, elemente, termeni etc. egali; expresie a acestei relații, scrisă cu ajutorul semnului egal. – Din égalité.


Antonime egalitate

 • Egalitate ≠ inegalitate


Sinonimul cuvântului egalitate

Sinonimul cuvântului egalitate


Testează-te!