Dicționar de sinonime

Sinonime dreptate

Cuvântul „dreptate” are următoarele sinonime:

dreptate ( substantiv )
 • echitate
 • corectitudine
 • cinste
 • omenie
 • adevăr
 • justețe
 • obiectivitate
 • nepărtinire
 • integritate
Alte sinonime:
 • justiție
 • lege
 • acțiune
 • cauză
 • judecată
 • proces
 • temeinicie
 • rezon


Sinonime Apropiate

 • egalitate - echivalență, paritate, echitate, dreptate, justețe, nepărtinire, netezime, regularitate
 • moralitate - cinste, omenie, corectitudine, etos
 • obiectivitate - corectitudine, realism, imparțialitate, nepărtinire
 • cinste - onestitate, corectitudine, probitate, integritate, virtute, nevinovăție, puritate, castitate, candoare
 • corectitudine - cinste, onestitate, probitate, integritate, lealitate
 • echitate - dreptate, justiție, omenie
 • strâmbătate - nedreptate, abuz, injustiție, inechitate
 • virtute - caracter, moralitate, corectitudine, integritate, calitate, însușire, proprietate
 • franchețe - sinceritate, onestitate, cinste, corectitudine, loialitate
 • incorectitudine - eroare, inexactitate, greșeală, neregulă, necinste
 • inechitate - nedreptate, injustiție, strâmbătate
 • integritate - totalitate, deplinătate, plenitudine, probitate, onestitate, cinste, moralitate
 • necinste - dezonoare, ocară, rușine, înjosire, ofensă, jignire, incorectitudine, rea-credință, perfidie
 • adevăr - realitate, veridicitate, veracitate, real, autenticitate, exactitate, justețe
 • probitate - cinste, onestitate, moralitate

Antonime dreptate

 • Dreptate ≠ nedreptate, neechitate


Sinonimul cuvântului dreptate

Sinonimul cuvântului dreptate


Testează-te!