Dicționar de sinonime

Sinonime ilustrativ

Cuvântul „ilustrativ” are următoarele sinonime:

ilustrativ ( adjectiv )
 • demonstrativ
 • edificator
 • exemplificator
Alte sinonime:
 • convingător
 • exemplificativ
 • concludent
 • decisiv
 • elocvent
 • grăitor
 • hotărâtor
 • pilduitor
 • puternic
 • serios
 • solid
 • tare
 • temeinic
 • probant
 • vorbitor
 • înduplecător
 • reprezentativ


Sinonime Apropiate

 • demonstrativ - ilustrativ, edificator, evident, clar, probat, ostentativ, provocator
 • pilduitor - exemplar, elocvent, grăitor, ilustrativ
 • probant - edificator, lămuritor, convingător
 • grăitor - convingător, concludent, edificator, decisiv
 • concludent - hotărâtor, grăitor, edificator, decisiv, probant
 • convingător - hotărâtor, concludent, grăitor, decisiv, edificator, valabil
 • elocvent - convingător, edificator, expresiv, semnificativ, grăitor, sugestiv, plastic

Dex ilustrativ

 • ilustrativ, ~ă 1 Care exemplifică. 2 Care demonstrează ceva.
 • ILUSTRATÍV, -Ă, ilustrativi, -e, Care ilustrează, exemplifică; demonstrativ. – Ilustrat + -iv. illustrativo, illustrativ.
 • ILUSTRATÍV, -Ă, ilustrativi, -e, Care ilustrează, care exemplifică, care lămurește; demonstrativ. Are... o valoare ilustrativă superioară o pagină în care conținutul de fapte este mai restrîns, dar în care e cu atît mai remarcabilă prezentarea relațiilor dintre personajele în scenă. L. ROM. 1953, 3, 46.
 • ILUSTRATÍV, -Ă Care ilustrează; demonstrativ. .
 • ILUSTRATÍV, -Ă care ilustrează; demonstrativ. (< fr. illstratif, it. illustrativo)
 • ILUSTRATÍV ~ă (~i, ~e) Care ilustrează; menit să ilustreze ceva. /ilustrat + suf. ~iv
 • ILUSTRATÍV adj. 1. v. demonstrativ. 2. v. convingător.
 • ILUSTRATIV 1. demonstrativ, exemplificativ. (O experiență chimică ~.) 2. concludent, convingător, decisiv, edificator, elocvent, grăitor, hotărîtor, pilduitor, puternic, serios, solid, tare, temeinic, (rar) probant, vorbitor, înduplecător. (O dovadă ~; un exemplu ~.)


Sinonimul cuvântului ilustrativ

Sinonimul cuvântului ilustrativ


Testează-te!