Dicționar de sinonime

Sinonime lege

Cuvântul „lege” are următoarele sinonime:

lege ( substantiv )
 1. normă, legiuire, pravilă
 2. dispoziție, regulă, tipic
 3. datină, tradiție, obicei, uz
 4. religie, cult, confesiune, credință, rit
Alte sinonime:
 • testament
 • lege logică tautologie
 • canon
 • acțiune
 • cauză
 • condamnare
 • decizie
 • dreptate
 • echitate
 • fel
 • hotărâre
 • judecată
 • justiție
 • osândă
 • pedeapsă
 • proces
 • rânduială
 • sentință
 • uzanță
 • verdict
 • lege logică = tautologie
 • expresie validă
 • teză logică
 • autoritate
 • cartă
 • cod
 • constituție
 • consuetudine
 • cutumă
 • decret
 • drept
 • obiceiul pământului
 • obligație
 • ordin
 • ordonanță
 • precept divin
 • putere
 • regulament
 • rezoluție
 • statut
 • tribunal
 • ucaz
 • codice
 • edict
 • firman
 • reglement
 • tautologie


Sinonime Apropiate

 • legiuire - lege, normă, dispoziție, legislație, reglementare, pravilă
 • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
 • religie - cult, confesiune, rit, credință
 • canon - dogmă, regulă, crez, lege, normă, tipic, chin, calvar, caznă
 • datină - obicei, practică, uz, uzanță, tradiție, lege, orânduială
 • cult - confesiune, religie, rit, credință, venerație, admirație, prețuire
 • pravilă - lege, normă, îndreptar, cod
 • tradiție - datină, obicei, cutumă, uzanță
 • uzanță - obicei, datină, uz, rânduială, regulă, cutumă
 • comandament - imperativ, cerință, exigență, pretenție, nevoie, poruncă, regulă, normă, lege
 • confesiune - confidență, mărturisire, destăinuire, spovedanie, religie, credință
 • cutumă - datină, obicei, tradiție, uz, uzanță
 • regulă - normă, lege, rânduială, uzanță, disciplină, canon
 • regulariza - a sistematiza, a norma, a ordona
 • șart - datină, rânduială, tradiție, rost, socoteală, tâlc

Dex lege

 • lege2 [ SBIEREA, F. S. 173 / leg / lat legere) 1-2 A (se) citi.


Sinonimul cuvântului lege

Sinonimul cuvântului lege


Testează-te!