Dicționar de sinonime

Sinonime neîmpăcat

Cuvântul „neîmpăcat” are următoarele sinonime:

neîmpăcat ( adjectiv )
 1. nemulțumit, nesatisfăcut, descumpănit
 2. îndârjit, aprig, înverșunat, neînduplecat, violent, nepotolit
Alte sinonime:
 • aspru
 • crâncen
 • crud
 • crunt
 • cumplit
 • încrâncenat
 • sângeros
 • vajnic
 • crâncenit
 • tare
 • încleștat


Sinonime Apropiate

 • nepotolit - neastâmpărat, neliniștit, nebunatic, zvăpăiat, zburdalnic, nestins, neîmpăcat, aprig, vajnic
 • dârz - curajos, hotărât, cutezător, aprig, înverșunat, brav, inimos, neclintit, neînduplecat
 • aprig - iute, focos, impetuos, pornit, nestăpânit, aspru, dârz, nemilos, înverșunat
 • coleric - agresiv, mânios, irascibil, aprig, nestăpânit, iute, violent
 • disputat - aprig, dârz, aprins, înverșunat
 • ireductibil - neschimbabil, nemodificabil, neîmblânzit, înverșunat, neîmpăcat
 • rău - afurisit, mizerabil, brutal, neomenos, aspru, nedomolit, aprig, crâncen, violent
 • răutate - neomenie, violență, brutalitate, cruzime, sălbăticie, maliție, venin, cinism, sarcasm
 • vajnic - energic, aprig, viguros, grozav, strașnic, ilustru, marcant, important, vestit
 • vehement - impetuos, nestăpânit, năvalnic, violent, furtunos, furios, iute, aprins, înfocat
 • vehemență - virulență, violență, dezlănțuire, impetuozitate, înfocare
 • fluviu - șuvoi, revărsare, curgere (violentă)
 • fulminant - exploziv, detonant, eruptiv, izbitor, violent, uimitor
 • furios - înfuriat, furibund, turbat, violent, nestăpânit, deliu
 • furtunos - viforos, vijelios, vifornic, agitat, tulburat, zbuciumat, năvalnic, impetuos, violent

Dex neîmpăcat

 • neîmpăcat, ~ă 1-2 Care (nu este sau) nu poate fi împăcat. 3-4 Care (nu este sau) nu poate fi mulțumit. 5 Neînduplecat. 6 Aprig. 7 Crud. 8 Crunt.
 • NEÎMPĂCÁT, -Ă, neîmpăcați, -te, 1. Care nu este sau nu poate fi împăcat sau mulțumit. 2. Neînduplecat, aprig; crunt, înverșunat. – ne- + împăcat.
 • NEÎMPĂCÁT, -Ă, neîmpăcați, -te, 1. Care nu este sau nu poate fi împăcat sau mulțumit. 2. Neînduplecat, aprig; crunt, înverșunat. – Ne- + împăcat.
 • NEÎMPĂCÁT, -Ă, neîmpăcați, -te, 1. Care nu este sau nu poate fi împăcat, satisfăcut sau mulțumit; nesatisfăcut. Era duh neastîmpărat și neîmpăcat chiar cu sine însuși. CREANGĂ, A. 135. Se întoarce îndată Cu inimă nempăcată Și cu gînduri doritoare Pentru rumena lui floare. TEODORESCU, P. P. 171. 2. Aprig, crunt, înverșunat. Îndoiala e o luptă neîmpăcată și nesfîrșită a omului cu el însuși. DELAVRANCEA, T. 76. Traiul crud și nempăcat Te sfărîmă nencetat. MACEDONSKI, O. I 41. Cu o ură nempăcată mi-am șoptit atunci în barbă. EMINESCU, O. I 147. – Scris și: nempăcat.
 • neîmpăcat a. care nu poate fi împăcat: dușman neîmpăcat.
 • neîmpăcát, -ă adj. Neîmblînzit, implacabil.
 • nempăcat, ~ă neîmpăcat
 • neîmpăcat.
 • NEÎMPĂCÁT adj. 1. v. nemulțumit. 2. v. înverșunat.
 • NEÎMPĂCAT 1. nemulțumit, nesatisfăcut. (Un om veșnic ~.) 2. aprig, aspru, crîncen, crud, crunt, cumplit, încrîncenat, îndîrjit, înverșunat, nepotolit, sîngeros, vajnic, violent, crîncenit, tare, încleștat. (O înfruntare ~.)


Sinonimul cuvântului neîmpăcat

Sinonimul cuvântului neîmpăcat


Testează-te!