Dicționar de sinonime

Sinonime fel

Cuvântul „fel” are următoarele sinonime:

fel ( substantiv )
 1. procedeu, manieră, mod, chip, sistem, cale
 2. varietate, soi, gen, sort, sortiment, categorie
 3. fire, natură, caracter, temperament
 4. origine, neam, spiță, familie
 5. obicei, datină, uz, uzanță
Alte sinonime:
 • stil
 • regim
 • sens
 • specie
 • tip
 • teapă
 • specimen
 • modru
 • factură
 • formă
 • metodă
 • mijloc
 • modalitate
 • posibilitate
 • procedare
 • procedură
 • putință
 • cap
 • manoperă
 • marșă
 • mediu
 • mijlocire
 • spirit
 • fason
 • model
 • modă
 • madea
 • sad
 • plasă
 • clasă
 • speță
 • rudă
 • seamă
 • poamă
 • sămânță
 • sculă
 • stambă
 • tacâm
 • calibru
 • pănură
 • rânduială
 • tradiție
 • rând
 • dată
 • lege
 • pomană
 • orândă
 • sucă
 • zacon
 • pravilă
 • predanie
 • șart
 • tocmeală
 • adet
 • moravuri


Sinonime Apropiate

 • temperament - natură, fire, caracter, energie, elan, vitalitate, ardoare, avânt
 • metodă - procedeu, mod, mijloc, cale, manieră, modalitate, sistem, stil
 • mod - fel, chip, manieră, modalitate, procedeu, sistem, metodă, stil, gen
 • natură - realitate, univers, mediu, viață, lume, fire, temperament, caracter, calitate
 • fire - natură, univers, lume, viață, caracter, structură, temperament, nărav, apucătură
 • procedeu - modalitate, mod, manieră, mijloc, fel, metodă, sistem, soluție
 • specie - speță, gen, fel, soi, rasă, varietate, clasă, categorie, sort
 • spiță - fuscel, stinghie, rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
 • tradiție - datină, obicei, cutumă, uzanță
 • uzanță - obicei, datină, uz, rânduială, regulă, cutumă
 • familie - cămin, casă, menaj, neam, rudă, descendență, spiță, viță, stirpe
 • gen - fel, mod, soi, tip, varietate, categorie, clasă, manieră, stil
 • manieră - conduită, atitudine, comportament, purtare, mod, cale, chip, fel, formă
 • natural - elementar, firesc, curat, pur, nativ, frust, genuin, neamestecat, necorupt
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament

Dex fel

 • fel 1 Fire (8). 2 Particularitate. 3 Specie. 4 De ~ul meu (al tău, al său ) Ca temperament. 5 Din punctul de vedere al originii. 6 De profesie. 7 de ~ul ~ului Deloc. 8 ~ de ~ sau de tot ~ul Variat. 9 Gen. 10 Neam. 11 Datină. 12 Sortiment de mâncare sau băutură. 13 (; după pronume demonstrativ) Lucru. 14 A-și face ~ul A-și face cheful. 15 A face ~ul (cuiva) A omorî (pe cineva). 16 A face un rău (cuiva). 17 A dezvirgina. 18 (Rar; un obiect; ) A distruge (complet). 19 Mod de a acționa. 20 Nici un ~ de... (sau, , nici într-un ~) Deloc. 21 La ~ Întocmai. 22 (În) ce ~? Cum să procedez? 23 În -ul cuiva Într-un mod propriu cuiva. 24 În ~ul (în ~ de...) Ca1 (1). 25 În ~ și chip(uri) sau În ~uri de chipuri În toate modurile posibile. 26 A se alege (sau a se vedea) la un ori într-un ~ (sau altul) A se clarifica.


Sinonimul cuvântului fel

Sinonimul cuvântului fel


Testează-te!