Dicționar de sinonime

Sinonime îndată

Cuvântul „îndată” are următoarele sinonime:

îndată ( adverb )
 1. imediat, numaidecât, acuși, acum
 2. grabnic, iute, rapid, momentan, repede, urgent
 3. curând, devreme
Alte sinonime:
 • fără întârziere
 • degrabă


Sinonime Apropiate

 • grabnic - iute, repede, rapid, neîntârziat, imediat, curând, îndată, prompt, urgent
 • numaidecât - acum, imediat, îndată, grabnic, iute, neîntârziat, rapid, degrabă, momentan
 • imediat - numaidecât, repede, iute, grabnic, îndată, rapid, degrabă
 • acum - în acest moment, neîntârziat, imediat, numaidecât, îndată, acuși, momentan, actualmente
 • grăbit - grabnic, iute, zorit, precipitat, rapid, repede, accelerat
 • curând - devreme, degrabă, îndată, numaidecât
 • prompt - imediat, grabnic, repede, operativ, expeditiv, neîntârziat
 • grabă - zor, viteză, repezeală, iuțeală, rapiditate, urgență, nerăbdare, precipitare, pripă
 • expeditiv - iute, prompt, repede, operativ, grabnic
 • fuga - repede, grabnic, îndată, neîntârziat
 • presant - urgent, grabnic, imperios, neîntârziat
 • viteză - rapiditate, iuțeală, repeziciune, velocitate
 • iute - sprinten, vioi, alert, repede, grăbit, aprig, impulsiv, nestăpânit, precipitat
 • iuțeală - grabă, viteză, rapiditate, repeziciune, sprinteneală
 • acuși - acum

Dex îndată

 • înda 1 Imediat. 2 ~... ~ Când ... când. 3 Uneori... alteori. 4 De ~ Numaidecât. 5 (De) ~ ce Imediat ce. 6 După ce. 7 Când. 8 (; ; ) ~ta mare În cea mai mare grabă. 9 (; ; ) Pe loc.
 • ÎNDÁTĂ Imediat, numaidecât, acum; acuși, acușica. ◊ (De) îndată ce = imediat ce, după ce, când. ◊ Îndata-mare = în cea mai mare grabă. – În + dată.
 • ÎNDÁTĂ Imediat, numaidecît; fără întîrziere. Nu te duci?... – Ba da, îndată. ARGHEZI, P. T. 132. După ce se înțelese cu calul, scoase din urechea lui cea dreaptă o perie și o aruncă înapoi. Îndată se făcu o pădure mare. ISPIRESCU, L. 25. Mihai îi trimise îndată doi soli. BĂLCESCU, O. II 270. ◊ (Precedat de «de») Răspunsul... nu veni de îndată. ODOBESCU, S. II 80. ◊ Îndată după. A doua zi, îndată după dejun, Titu Herdelea se retrase să se pregătească pentru plecarea la Lespezi. REBREANU, R. I 159. S-a suit pe scaunul domniei... îndată după zaveră. GHICA, S. A. 48. ◊ (De) îndată ce = imediat ce, după ce, cînd. Îndată ce sosise, Lăpușneanul porunci. NEGRUZZI, S. I 142. ◊ Îndata-mare = în cea mai mare grabă. Cîteva femei alergară indata-mare și pregătiră un divan într-o odaie luminoasă. SADOVEANU, O. I 37. – Formă gramaticală: (în ) îndata.
 • ÎNDÁTĂ adv. Fără întârziere; imediat; acuși; acum. ◊ (De) ~ ce imediat ce; imediat după cei; cum. /în + dată
 • îndată adv. numaidecât, într’un moment. .


Sinonimul cuvântului îndată

Sinonimul cuvântului îndată


Testează-te!