Dicționar de sinonime

Sinonime cumpăt

Cuvântul „cumpăt” are următoarele sinonime:

cumpăt ( substantiv )
 • stăpânire de sine
 • calm
 • echilibru
 • chibzuială
 • cumpătare
 • măsură
 • moderație
 • socoteală
 • tact
 • ponderație
Alte sinonime:
 • dietă
 • regim
 • fire
 • stăpânire
 • stăpânie
 • sânge rece
 • răceală
 • chibzuință
 • chibzuire
 • cumințenie
 • înțelepciune
 • judecată
 • minte
 • rațiune
 • socotință
 • continență
 • cuminție
 • temperanță
 • scumpătate
 • sfat
 • sămăluire
 • socoată
 • tocmeală
 • schepsis
 • cumpăneală
 • cumpănire


Sinonime Apropiate

 • chibzuială - chibzuință, socoteală, cumpănire, cumpăt, moderație, rațiune, tact, ponderație, continență
 • temperanță - reținere, moderație, cumpătare, sobrietate, măsură, echilibru
 • sobrietate - cumpătare, ponderație, simplitate, austeritate, rigorism, moderație
 • înțelepciune - cumințenie, cunoaștere, judecată, chibzuială, prudență, socoteală, cumpăt, măsură
 • cumpătare - cumpăt, măsură, moderație
 • tact - chibzuială, măsură, abilitate, echilibru, cadență, ritm
 • tacticos - măsurat, cumpănit, domol, calm, temperat
 • continență - abstinență, reținere, înfrânare, moderație, cumpătare
 • cumințenie - ascultare, supunere, astâmpăr, chibzuială, măsură, echilibru
 • așezat - cuminte, măsurat, chibzuit, calm, cumpătat, socotit
 • temperat - echilibrat, moderat, stăpânit, calm, cumpătat, domol
 • frugal - sobru, cumpătat, reținut, măsurat, socotit
 • nechibzuință - nesocotință, necugetare, imprudență, necumpătare, ușurință
 • abuz - exces, necumpătare, surplus, abatere, infracțiune, ilegalitate, samavolnicie
 • chibzuit - cumpănit, cumpătat, moderat, echilibrat, măsurat, așezat, sobru, stăpânit, serios

Dex cumpăt

 • cumpăt 1 Stare de nehotărâre înaintea luării unei decizii. 2 A sta în ~ A chibzui. 3 Chibzuință. 4 Discernământ. 5 Echilibru sufletesc. 6 Judecată dreaptă. 7 Stăpânire de sine. 8 A(-și) pierde (sau a prăpădi) ~ul A-și pierde calmul. 9 A(-și) ține ~ul A-și păstra calmul. 10 A-și căpăta ~ul A-și recăpăta calmul. 11 Cu ~ (bun) Chibzuit. 12 Fără ~ Neliniștit. 13 Părere. 14 Tact. 15 Dreptate. 16 Moderație. 17 Sobrietate. 18 Orânduială. 19 Potrivire. 20 ~ul vremii Conjunctură. 21 (Rar) Încercare. 22 (Rar) Primejdie. 23 (Rar) Nenorocire. 24 Pre supt ~ Pe furiș. 25 Cu vicleșug.
 • CÚMPĂT 1. Echilibru sufletesc, judecată dreaptă, stăpânire de sine; cumpătare. 2. (Rar) Încercare grea la care este supus cineva. 3. (; în ) Pe sub cumpăt = pe ascuns; cu vicleșug. – compitus (= computus „socoteală”).


Sinonimul cuvântului cumpăt

Sinonimul cuvântului cumpăt


Testează-te!