Dicționar de sinonime

Sinonime grad

Cuvântul „grad” are următoarele sinonime:

grad ( substantiv )
 1. nivel, stadiu, treaptă
 2. rang, funcție, poziție
Alte sinonime:
 • ștric
 • ridicare
 • situație
 • stepenă
 • eșalon
 • exponent
 • ierarhie
 • indice
 • marcă
 • palier
 • stare
 • comparație


Sinonime Apropiate

 • treaptă - rang, grad, nivel, ierarhie, etapă, fază, moment
 • funcție - post, serviciu, slujbă, profesie, grad, rang, poziție, rol, sarcină
 • nivel - treaptă, grad, stadiu, indice, măsură, etaj, cat, plan
 • poziție - situație, așezare, stare, treaptă, rang, ocupație, atitudine, opinie, părere
 • dregătorie - șefie, demnitate, autoritate, judecătorie, rang, funcție, treaptă
 • prohibi - a opri, a interzice, a restrânge, a îngrădi
 • spiță - fuscel, stinghie, rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
 • fază - etapă, stadiu, moment, punct, treaptă
 • ierarhie - rang, treaptă, stare, ordine, succesiune, scară
 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • demnitate - onoare, autoritate, ținută, vrednicie, rang, ierarhie, treaptă, dregătorie
 • limita - a mărgini, a îngrădi, a delimita, a circumscrie, a restrânge, a (se) rezuma
 • părădui - a ruina, a nimici, a pierde, a degrada, a dărăpăna
 • părăgini - a se dărăpăna, a se ruina, a se părădui, a se degrada
 • părăginit - dărăpănat, ruinat, părăduit, degradat

Dex grad

 • -grad Element secund de compunere savantă cu semnificația „care merge”.


Sinonimul cuvântului grad

Sinonimul cuvântului grad


Testează-te!