Dicționar de sinonime

Sinonime calitate

Cuvântul „calitate” are următoarele sinonime:

calitate ( substantiv )
 1. însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific
 2. titlu, rang, grad, competență
Alte sinonime:
 • natură
 • virtute
 • bun
 • nivel
 • dar
 • mână
 • autoritate
 • cădere
 • drept
 • îndreptățire
 • volnicie
 • funcție
 • caracter
 • caracteristică
 • particularitate
 • proprietate
 • semn
 • trăsătură
 • însușietate
 • amprentă
 • marcă
 • pecete
 • sigiliu
 • timbru
 • calibru
 • talie
 • har
 • aptitudine
 • valoare specifică
 • fel de a fi
 • merit
 • poziție
 • situație
 • condiție


Sinonime Apropiate

 • titlu - calitate, atribut, demnitate, calificare, rang
 • atribut - însușire, calitate, marcă, notă, apelativ, calificativ, denumire
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament
 • trăsătură - linie, contur, tăietură, caracteristică, notă, aspect, însușire, specific
 • valoare - preț, calitate, însușire, merit, eficacitate, capacitate, rentabilitate, productivitate, sens
 • prerogativă - atribuție, competență, drept, privilegiu
 • prohibi - a opri, a interzice, a restrânge, a îngrădi
 • specifica - a preciza, a menționa, a nota, a prevedea
 • spiță - fuscel, stinghie, rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
 • treaptă - rang, grad, nivel, ierarhie, etapă, fază, moment
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • virtute - caracter, moralitate, corectitudine, integritate, calitate, însușire, proprietate
 • facultate - capacitate, calitate, însușire, aptitudine, institut, secție universitară
 • grad - nivel, stadiu, treaptă, rang, funcție, poziție
 • identitate - conformitate, consimilitudine, specific, proprietate, valoare în sine, unitate

Dex calitate

 • calitate 1-2 Însușire bună sau rea. 3-4 Fel de a fi (bun sau rău). 5 Însușire bună. 6 De ~ Foarte bun. 7 Totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri. 8-10 Poziție, situație sau titlu care conferă un drept. 11 (Îlcpp) În ~ de... Drept. 12 Diferență de valoare între un turn și un cal sau un nebun.
 • CALITÁTE, calități, 1. Totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri. 2. Însușire (bună sau rea), fel de a fi (bun sau rău); caracteristică pozitivă, însușire bună. ◊ De calitate = de calitate bună, de valoare. 3. Poziție, situație, titlu care conferă un drept. ◊ În calitate de... = cu dreptul de..., fiind... 4. (La jocul de șah) Diferență de valoare între un turn și un nebun sau un cal. – Din qualité, qualitas, -atis.


Antonime calitate

 • Calitate ≠ cusur, defect, meteahnă, neajuns, slăbiciune, scădere


Sinonimul cuvântului calitate

Sinonimul cuvântului calitate


Testează-te!