Dicționar de sinonime

Sinonime necaz

Cuvântul „necaz” are următoarele sinonime:

necaz ( substantiv )
 1. neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs, ananghie, suferință, nevoie
 2. furie, ciudă, pornire, mânie, pică, năduf, obidă
Alte sinonime:
 • mâhnire
 • neplăcere
 • price
 • săblaznă
 • scădere
 • siclet
 • încercare
 • greutate
 • vicisitudine
 • ispită
 • dandana
 • încurcătură
 • năpastă
 • nemulțumire
 • nenorocire
 • rău
 • poznă
 • răutate
 • alagea
 • daraveră
 • păcat
 • ponos
 • potcă
 • poticală
 • zăduf
 • nacafa
 • nagodă
 • dănănaie
 • încurcală
 • năzbâcă
 • năzdrăvănie
 • păcostenie
 • șugă
 • șugubină
 • toroapă
 • bacală
 • bai
 • bedă
 • chichion
 • cotoarbă
 • dabilă
 • nesosință
 • nevoință
 • patimă
 • satara
 • stenahorie
 • nervozitate
 • invidie
 • amărăciune
 • întristare
 • tristețe
 • obidire
 • scârbă
 • bănat
 • mâhneală
 • mâhniciune
 • scârbie
 • cătrănire
 • greu
 • enervare
 • irascibilitate
 • iritabilitate
 • iritare
 • iritație
 • surescitare
 • gelozie
 • picî
 • pizmă
 • ranchiună
 • înciudare
 • pizmuire
 • pofidă
 • parapon
 • băsău
 • măraz
 • pildă
 • zăcășeală
 • zăcășie
 • dâcă
 • inat
 • poxie
 • patos
 • răpștire
 • râvnire
 • zavistie
 • zavistnicie
 • boală
 • mizerii
 • griji


Sinonime Apropiate

 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • năpastă - nenorocire, belea, pacoste, necaz, calamitate, bucluc, neplăcere, încurcătură
 • nenorocire - nefericire, nenoroc, năpastă, pacoste, belea, necaz, neplăcere, bucluc, încurcătură
 • păs - supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară, neliniște, frământare, grijă
 • ananghie - neajuns, constrângere, lipsă, suferință, necaz, dificultate
 • greutate - povară, sarcină, încărcătură, pondere, dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns
 • boală - suferință, maladie, afecțiune, beteșug, morb, pătimire, pică, ciudă, necaz
 • zăduf - caniculă, arșiță, zăpușeală, necaz, supărare, pornire
 • furie - pornire, mânie, înverșunare, dezlănțuire, turbare, patimă
 • gelozie - temere, bănuială, suspiciune, ciudă, invidie, pică, necaz, ranchiună
 • handicap - dezavantaj, neajuns, impas, greutate, piedică
 • năduf - zăpușeală, zăduf, arșiță, caniculă, sufocare, înecăciune, asfixiere, ciudă, necaz
 • năbădăi - nazuri, capricii, mofturi, toane, fasoane, fițe, furie, pornire, mânie
 • bucluc - necaz, neajuns, încurcătură, mizerie
 • dănănaie - belea, bucluc, necaz

Antonime necaz

 • Necaz ≠ bucurie, satisfacție, plăcere


Sinonimul cuvântului necaz

Sinonimul cuvântului necaz


Testează-te!