Dicționar de sinonime

Sinonime pacoste

Cuvântul „pacoste” are următoarele sinonime:

pacoste ( substantiv )
 1. neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie
 2. catastrofă, dezastru, potop, urgie, sinistru
Alte sinonime:
 • dandana
 • încurcătură
 • năpastă
 • nemulțumire
 • nenorocire
 • nevoie
 • pocinog
 • rău
 • supărare
 • poznă
 • răutate
 • alagea
 • daraveră
 • păcat
 • ponos
 • potcă
 • poticală
 • zăduf
 • nacafa
 • nagodă
 • dănănaie
 • încurcală
 • năzbâcă
 • năzdrăvănie
 • păcostenie
 • șugă
 • șugubină
 • toroapă
 • bacală
 • bai
 • bedă
 • chichion
 • cotoarbă
 • dabilă
 • nesosință
 • nevoință
 • patimă
 • satara
 • stenahorie
 • calamitate
 • flagel
 • grozăvie
 • prăpăd
 • pustiire
 • prăpădenie
 • blestem
 • mânie
 • potopenie
 • topenie
 • pustieșag
 • pustiit
 • sodom
 • prăpădeală
 • pierzare
 • pustiiciune
 • pârjol
 • plagă


Sinonime Apropiate

 • necaz - neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs
 • năpastă - nenorocire, belea, pacoste, necaz, calamitate, bucluc, neplăcere, încurcătură
 • nenorocire - nefericire, nenoroc, năpastă, pacoste, belea, necaz, neplăcere, bucluc, încurcătură
 • catastrofă - dezastru, calamitate, flagel, grozăvie, năpastă, urgie, nenorocire, sinistru, pacoste
 • potop - diluviu, inundație, revărsare, dezastru, catastrofă, prăpăd, urgie, noian, mulțime
 • bucluc - necaz, neajuns, încurcătură, mizerie
 • belea - necaz, neajuns, neșansă, nefericire, mizerie
 • sinistru - oribil, lugubru, odios, groaznic, funest, dezastru, catastrofă, nenorocire
 • bai - necaz, neajuns, mizerie, încurcătură
 • blestem - imprecație, maledicție, afurisenie, dezastru, potop, flagel, catastrofă, nenorocire
 • dănănaie - belea, bucluc, necaz
 • daraveră - pățanie, belea, încurcătură, bucluc, necaz, proces, afacere, treabă, negustorie
 • dezastru - catastrofă, calamitate, nenorocire, năpastă, prăpăd, urgie
 • nemulțumire - supărare, mâhnire, indispoziție, neplăcere, neajuns, inconvenient, necaz
 • râu - neajuns, neplăcere, dezavantaj, nenorocire, suferință, chin

Dex pacoste

 • pacoste 1 Ceea ce provoacă cuiva mari neplăceri, necazuri, suferințe belea, năpastă, nenorocire, nafaca, păcostenie. 2 Situație în care se află cel asupra căruia s-a abătut o năpastă. 3 A lăsa (pe cineva sau ceva) în ~ A nu se mai ocupa de cineva sau de ceva. 4 Ființă care provoacă cuiva tot felul de neplăceri belea, năpastă. 5 Neînțelegere. 6 Abatere de la o normă religioasă greșeală, păcat2, vină. 7 Cu ~ În mod nedrept. 8 Este ~ Nu se cuvine.
 • PÁCOSTE, pacoste, 1. Ceea ce provoacă cuiva mari neplăceri, necazuri, suferințe; situație în care se află cel asupra căruia s-a abătut o asemenea năpastă. 2. Ființă care provoacă cuiva neplăceri, necazuri, suferințe. – Din pakostĭ.


Sinonimul cuvântului pacoste

Sinonimul cuvântului pacoste


Testează-te!