Dicționar de sinonime

Sinonime handicap

Cuvântul „handicap” are următoarele sinonime:

handicap ( substantiv )
 • dezavantaj
 • neajuns
 • impas
 • greutate
 • piedică
Alte sinonime:
 • dificultate
 • impediment
 • inconvenient
 • nevoie
 • obstacol
 • opreliște
 • stavilă
 • balast


Sinonime Apropiate

 • greutate - povară, sarcină, încărcătură, pondere, dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns
 • inconvenient - neajuns, dificultate, piedică, dezavantaj
 • dezavantaj - defavor, defavoare, inconvenient, neșansă, neajuns, handicap
 • dificultate - greutate, anevoință, inconvenient, neajuns, piedică, obstacol, rezistență, impediment
 • râu - neajuns, neplăcere, dezavantaj, nenorocire, suferință, chin
 • inferioritate - subordonare, dezavantaj, neajuns
 • necaz - neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs
 • barieră - rampă, opreliște, zăgaz, periferie, suburbie, mahala, greutate, dificultate, piedică
 • hop - piedică, obstacol, greutate, dificultate, săritură, gropi, hârtoape
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • povară - sarcină, greutate, încărcătură, pondere, chin, trudă, suferință, apăsare
 • problemă - chestiune, subiect, temă, dificultate, complicație, greutate
 • rece - insensibil, indiferent, neutru, impasibil, inert, mort, țeapăn, rigid
 • sabotaj - subminare, uneltire, compromitere, împiedicare
 • stăvilar - zăgaz, baraj, ecluză, dig, stavilă, obstacol, opreliște, piedică, opoziție

Dex handicap

 • handicap 1 Întrecere sportivă (mai ales alergări de cai). 2 întrecere. 3 Greutate suplimentară, diferență de timp sau distanță impusă unora dintre concurenți la o întrecere sportivă. 4 Piedică. 5 Deficiență motorie, mintală sau orice altă infirmitate a unei persoane.
 • HANDICÁP, handicapuri, 1. (Sport) Punctaj acordat unui concurent mai slab. ♦ Totalitatea punctelor cu care o echipă a fost pusă în inferioritate de echipa adversă. 2. Greutate, piedică intervenită în munca cuiva. 3. Deficiență senzorială, motorie, mintală sau orice altă infirmitate a unei persoane. – Din , handicap.
 • HANDICÁP, handicapuri, 1. (Sport) Întrecere în care concurenții inferiori capătă un avantaj pentru a se egala șansele; avantajul acordat unui concurent inferior. A acorda un handicap.Nu pot admite Să fiu învins la handicap. TOPÎRCEANU, M. 71. ♦ Totalitatea punctelor cu care o echipă a fost pusă în inferioritate de echipa concurentă. La reluare, echipa dă impresia că vrea să refacă handicapul. 2. Greutate ivită în munca cuiva, piedică întîmpinată în muncă.
 • HANDICÁP 1. (Sport) Avantaj pe care îl capătă concurenții mai slabi într-o competiție pentru a avea șanse egale; avantaj acordat unui concurent mai slab. ♦ Totalitatea punctelor cu care o echipă a fost pusă în inferioritate de echipa adversă. 2. Greutate, piedică în muncă etc. .


Sinonimul cuvântului handicap

Sinonimul cuvântului handicap


Testează-te!