Dicționar de sinonime

Sinonime hotărâre

Cuvântul „hotărâre” are următoarele sinonime:

hotărâre ( substantiv )
 1. decret, sentință, poruncă, dispoziție, ordin, edict, ordonanță, decizie, rezoluție
 2. determinare, tărie, fermitate, dârzenie


Sinonime Apropiate

 • decizie - hotărâre, rezoluție, sentință, determinare
 • dispoziție - hotărâre, ordin, poruncă, normă, indicație, alcătuire, construcție, constituție, toane
 • fermitate - tărie, constanță, statornicie, hotărâre, neclintire, intransigență, perseverență
 • comandă - ordin, poruncă, dispoziție, conducere, comandament, șefie
 • decret - hotărâre, decizie
 • chemare - invitare, poftire, convocare, ordin, apel, dispoziție, poruncă, înclinație, vocație
 • mandat - împuternicire, delegație, procură, solie, dispoziție, ordin, instrucțiune
 • nehotărâre - ezitare, șovăială, indecizie, pregetare, nesiguranță
 • consemn - ordin, dispoziție, parolă
 • circulară - dispoziție, directivă, ordin, comunicare
 • pildă - model, exemplu, mustrare, avertisment, tâlc, simbol, alegorie, proverb, sentință
 • prescripție - dispoziție, prevedere, obligație, aviz, indicație, rețetă, anulare, stingere, perimare (jur.)
 • răvășeală - dezordine, haos, brambureală
 • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip

Dex hotărâre

 • hotărâre 1 Stabilire a hotarului sau graniței unei regiuni sau unei țări hotărât1 (1). 2 Mărginire cu... hotărât1 (2). 3 Învecinare a stăpânitorilor cu... hotărât1 (3). 4 Decizie între mai multe posibilități hotărât1 (4). 5 Luare a unei hotărâri hotărât1 (5). 6 Poruncă adresată cuiva hotărât1 (6). 7 Fixare a unei date, a unui termen hotărât1 (7). 8 Stabilire a unui plan de acțiune hotărât1 (8). 9 Stipulare a unor condiții într-un act hotărât1 (9). 10 Determinare a unor factori necunoscuți hotărât1 (10). 11 Definire. 12 Detenuinare prin articole hotărât1 (12). 13 Menire a cuiva pentru ceva hotărât1 (13). 14 Sfârșire într-un anumit fel hotărât1 (14). 15 A lua o ( a face, a pune, a încheia, a veni în) ~ A se hotărî (5). 16 Cu ~ (sau cu toată ~ea) În mod hotărât neîndoios, sigur. 17 (; ~ judecătorească) Sentință judecătorească. 18 Fermitate în conduita, în atitudinea cuiva. 19 Dispoziție a unei autorități. 20 Act adoptat de organele de conducere ale unor organizații, partide în urma unor dezbateri și a aprobării date de majoritatea membrilor prezenți.


Sinonimul cuvântului hotărâre

Sinonimul cuvântului hotărâre


Testează-te!