Dicționar de sinonime

Sinonime sistem

Cuvântul „sistem” are următoarele sinonime:

sistem ( substantiv )
 1. ansamblu, totalitate, angrenaj
 2. structură, ordine, alcătuire
 3. model, tipar, tip, regim
 4. uz, obicei, normă, regulă, cutumă
Alte sinonime:
 • stil
 • aparat
 • sistem nervos central = nevrax
 • ax cerebrospinal
 • sistem nervos cerebrospinal
 • sistem nervos cerebrospinal sistem nervos central
 • sistem nervos ortosimpatic = sistem nervos simpatic
 • sistem nervos simpatic sistem nervos ortosimpatic
 • sistem osos = osatură
 • schelet
 • dabilă
 • cherestea
 • sistem muntos = lanț
 • catenă
 • formațiune
 • orânduire
 • societate
 • procedeu
 • metodă
 • soluție
 • sistem de referință = referențial
 • doctrină
 • învățătură
 • teorie
 • sistem monetar = mercantilism timpuriu
 • sistem monitorial lancasterianism
 • sistem planetar lume
 • sistem solar lume
 • sistem stelar galaxie
 • sistemul heliocentric heliocentrism
 • sistemul periodic al elementelor = tabloul periodic al elementelor
 • fel
 • gen
 • manieră
 • mod
 • modalitate
 • formație
 • cale
 • chip
 • formă
 • mijloc
 • posibilitate
 • procedare
 • procedură
 • putință
 • cap
 • modru
 • manoperă
 • marșă
 • mediu
 • mijlocire
 • sistem monitorial = lancasterianism
 • marcă


Sinonime Apropiate

 • regulariza - a sistematiza, a norma, a ordona
 • totalitate - total, întregime, sumă, ansamblu, unanimitate, universalitate
 • uzanță - obicei, datină, uz, rânduială, regulă, cutumă
 • lege - normă, legiuire, pravilă, dispoziție, regulă, tipic, datină, tradiție, obicei
 • distribuție - împărțire, repartizare, distribuire, alcătuire, așezare, aranjament, dispunere, structură, ansamblu
 • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
 • regularitate - ritmicitate, uniformitate, sistematizare
 • șan - calapod, calup, tipar, formă, șablon, model
 • sistematiza - a ordona, a aranja, a clasa, a regulariza
 • țipar - presă, ștanță, zaț, imprimare, tipărire, text, model, șablon, calapod
 • tradiție - datină, obicei, cutumă, uzanță
 • unanimitate - totalitate, generalitate, ansamblu
 • fason - formă, aspect, model, șablon, croială, calapod, tipar, izmeneală, alintare
 • formație - structură, întocmire, alcătuire, orânduire, nivel, dezvoltare, aranjament, dispunere, așezare
 • generalitate - totalitate, ansamblu, universalitate

Dex sistem

 • SISTÉM, sisteme, 1. Ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele și formând un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit. ◊ Sistem informațional = ansamblu de procedee și mijloace de colectare, prelucrare și transmitere a informației necesare procesului de conducere a întreprinderilor, instituțiilor, ministerelor etc. ♦ Totalitatea relațiilor pe baza cărora este constituit un sistem (1). 2. Totalitatea depozitelor formate în decursul unei perioade geologice. 3. Metodă de lucru, mod de organizare a unui proces, a unei operații, fel de a lucra; normă, obicei. ◊ Sistem Braille = metodă de scriere pentru orbi, cu litere tipografice speciale scoase în relief pentru a putea fi pipăite. 4. Model, tip, tipar; marcă (de fabrică). 5. (În sintagma) Sistem audio = combină muzicală. – Din système, systema.


Sinonimul cuvântului sistem

Sinonimul cuvântului sistem


Testează-te!