Dicționar de sinonime

Sinonime mandat

Cuvântul „mandat” are următoarele sinonime:

mandat ( substantiv )
 1. împuternicire, delegație, procură, solie
 2. dispoziție, ordin, instrucțiune
Alte sinonime:
 • hotărâre
 • poruncă
 • procurație
 • vechilet
 • vechilimea
 • vechilâc
 • plirexusiotită
 • comandă
 • însărcinare
 • septenat


Sinonime Apropiate

 • împuternicire - autorizație, delegație, mandat, procură, învestire
 • delegație - procură, sarcină, mandat, reprezentație, solie, misiune
 • instrucțiune - directivă, îndrumare, dispoziție, indicație, lămurire
 • misiune - însărcinare, sarcină, rol, menire, delegație, solie, legație
 • comandă - ordin, poruncă, dispoziție, conducere, comandament, șefie
 • consemn - ordin, dispoziție, parolă
 • dispoziție - hotărâre, ordin, poruncă, normă, indicație, alcătuire, construcție, constituție, toane
 • chemare - invitare, poftire, convocare, ordin, apel, dispoziție, poruncă, înclinație, vocație
 • circulară - dispoziție, directivă, ordin, comunicare
 • hotărâre - decret, sentință, poruncă, dispoziție, ordin, edict, ordonanță, decizie, rezoluție
 • împuternicit - trimis, delegat, reprezentant, emisar, sol, mandatar, procurator, procurist
 • prescripție - dispoziție, prevedere, obligație, aviz, indicație, rețetă, anulare, stingere, perimare (jur.)
 • răvășeală - dezordine, haos, brambureală
 • regulament - statut, normă, lege, îndreptar, dispoziție
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip

Dex mandat

 • mandat 1 Ordin. 2 ( „de”) Ordin scris dat de o instanță de judecată unui organ executor. 3 Ordin sau aviz de plată emis de către o bancă, pentru efectuarea unei plăți. 4 Adresă sau act scris prin care se dă mandatul (3). 5 Serviciu poștal prin care cineva poate expedia o sumă de bani pentru a fi remisă destinatarului. 6 Formular completat pentru mandat (5), pe baza căruia se face transmiterea sumei. 7 Sumă de bani expediată sau primită prin mandat (5). 8 ( a da ~, a avea ~) Împuternicire contractuală de a reprezenta o persoană fizică sau juridică și a acționa în numele ei delegație, procură. 9 Împuternicire pe care o obține cineva, prin votul alegătorilor, de a reprezenta poporul într-un organ al puterii de stat. 10 Perioadă cât durează mandatul (9). 11 Împuternicire încredințată unui stat de a tutela sau a administra anumite teritorii sau țări.


Sinonimul cuvântului mandat

Sinonimul cuvântului mandat


Testează-te!