Dicționar de sinonime

Sinonime povârnit

Cuvântul „povârnit” are următoarele sinonime:

povârnit ( adjectiv )
 • înclinat
 • abrupt
 • aplecat
 • în pantă
 • lăsat
 • prăvălit
Alte sinonime:
 • prăbușit
 • răsturnat
 • surpat
 • plecat
 • strâmb
 • hâit
 • șoldit
 • șoldiu
 • șovâi
 • aplicat
 • oblic
 • pieziș
 • teșos
 • ponciș
 • prăvălat
 • prăvălatic


Sinonime Apropiate

 • pieziș - oblic, strâmb, aplecat, înclinat, abrupt, prăpăstios, accidentat, râpos
 • coborâtor - înclinat, povârnit, în pantă, descendent, urmaș, vlăstar, odraslă, epigon
 • lăsat - aplecat, înclinat, îndoit, curbat, pleoștit, bleg, clăpăug
 • oblu - drept, neted, plan, abrupt, povârnit
 • oblic - înclinat, pieziș, aplecat
 • adus - aplecat, încovoiat, cocârjat, înclinat
 • părăsit - abandonat, lăsat, ruinat, dărăpănat, pustiu, nepopulat, nelocuit, sălbatic
 • coborâș - pantă, coastă, povârniș, pripor
 • povârniș - pantă, coastă, deal
 • pripor - pantă, povârniș, clin
 • situat - pus, plasat, așezat, înstărit, bogat
 • smerit - umilit, supus, preaplecat, modest, credincios
 • strâmb - diform, deformat, îndoit, încovoiat, înclinat, incorect, fals, nedrept, mistificat
 • vocație - chemare, aptitudine, înclinație, predispoziție
 • indolent - indiferent, nepăsător, apatic, nesimțitor, leneș, delăsător, trândav, neglijent

Dex povârnit

 • povârnit1 1-5 Povârnire (1-5). 6 Înfășurare a funiei pe un par la treieratul cu cai.
 • povârnit2, ~ă 1 Lăsat într-o parte din poziția verticală aplecat, înclinat, ponorât, pornit2, povortit. 2 (; oameni) Gata să cadă. 3 Care s-a dărâmat, s-a surpat, s-a prăbușit. 4 (; ; pohârnit) Care se află în declin, în regres. 5 (; terenuri, forme de relief, dmmuri ) Care este orientat în pantă1. 6 Om afurisit, rău.
 • POVÂRNÍT, -Ă, povârniți, -te, Care este aplecat, înclinat; care este situat în pantă sau formează o pantă. – povârni.
 • povârnit a. aplecat, pieziș.
 • pogârni povârni
 • pohârni povârni
 • pohârnit, ~ă povârnit2
 • povârni , ~vorna / ~nesc / повърна] 1 (; obiecte) A se lăsa într-o parte din poziția verticală a se înclina, a se apleca, a se ponorî. 2 (; ; oameni) A se îndoi de la mijloc înainte de a cădea. 3 (; oameni) A se gârbovi de bătrânețe. 4 A cădea brusc, cu violență, cu zgomot de la o înălțime oarecare, rostogolindu-se, distrugându-se, deteriorându-se, rănindu-se a se prăbuși, a se prăvăli, a se răsturna, a se oroia. 5 (; terenuri, forme de relief, drumuri ) A coborî în pantă1. 6 (; oameni) A coborî coasta unui deal. 7 A trece peste vârful unui deal. 8 (; oameni sau în construcții impersonale; urmat de determinări numerice introduse prin prepozițiile „pe”, „la”, „spre”) A merge spre... 9 A înfășura funii pe un par la treieratul cu cai.
 • povorna povârni


Sinonimul cuvântului povârnit

Sinonimul cuvântului povârnit


Testează-te!